Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPK_M09_Podstawy i modele psychoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-NM-271 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPK_M09_Podstawy i modele psychoterapii
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 9 sem. psychologii /wiecz. mag./
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Czech
Prowadzący grup: Kasper Czech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Czech
Prowadzący grup: Kasper Czech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Czech
Prowadzący grup: Kasper Czech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kleszcz-Szczyrba
Prowadzący grup: Renata Kleszcz-Szczyrba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kleszcz-Szczyrba
Prowadzący grup: Renata Kleszcz-Szczyrba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z testu wiadomości (test jednokrotnego wyboru):


75-79,9% możliwych do uzyskania punktów: dst

80-84,9% możliwych do uzyskania punktów: +dst

85-89,9% możliwych do uzyskania punktów: db

90-94,9% możliwych do uzyskania punktów: +db

95 - 100 % możliwych do uzyskania punktów: bdb


Ocena z testu jest wyjściową oceną końcową z przedmiotu. Frekwencja, systematyczność i rzetelność w przygotowaniu do zajęć i ich realizacji na Moodle oraz wynikająca z tego aktywność podczas spotkań konwersatoryjnych na Ms Teams mogą podnieść ocenę końcową (maksymalnie o 1 stopień).

Pełny opis:

Przedmiot realizowany dla ostatniego roku psychologii, dla profilu psychologia kliniczna. Student utrwala wiadomości dotyczące podstawowych czynników leczących w procesie psychoterapii. Zna czynniki specyficzne, charakterystyczne dla wiodących nurtów, takich jak: terapia systemowa, humanistyczno-egzystencjalna, poznawczo-behawioralna oraz innych (np. terapia ericksonowska) oraz niespecyficzne; zwłaszcza analiza znaczenia relacji terapeutycznej dla jakości procesu psychoterapii; znaczenie wydarzeń w życiu osobistym terapeuty dla jakości relacji terapeutycznej i terapii, znaczenie motywacji pacjenta do zmiany, dynamika przeniesieniowa, inne). Student rozumie, na czym polega proces terapii i od czego zależy jego powodzenie. Zajęcia w dużej mierze mają charakter konwersatoryjny oraz superwizyjny (superwizja przypadków z literatury/prezentacje filmowe, analiza sytuacji terapeutycznych). W dyskusji Student korzysta z wiedzy i umiejętności wyniesionych z dotychczasowego okresu studiowania kierunku.

Uwagi:

Prowadzący zastrzega sobie możliwość zadawania dodatkowej literatury oraz zadań (np. praca domowa, dodatkowy test, bezpośrednie odpytywanie Studenta na ocenę), jeśli będzie to wynikało z dynamiki przebiegu zajęć i prowadzonych dyskusji akademickich.

Prace zaliczeniowe, testy proszę składać, a kontakt z prowadzącym nawiązywać poprzez platformy Moodle i Ms Teams. Proszę nie wysyłać prac via mail.

Podczas zajęć na Ms Teams prowadzący w każdym momencie może pobrać listę obecności wygenerowaną przez system Ms Teams. Może także prosić o włączanie kamery internetowej.

W trakcie semestru prowadzący zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowej tematyki zajęć, jeśli wynika to z dynamiki przebiegu zajęć i prowadzonych dyskusji akademickich.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.