Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPZ_08_ Zastosowanie psychoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-NM-ZPT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPZ_08_ Zastosowanie psychoterapii
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 8 sem. psychologii /wiecz. mag./
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kleszcz-Szczyrba
Prowadzący grup: Renata Kleszcz-Szczyrba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Laboratorium: aktywność w pracy w diadach w roli terapeuty i pacjenta (50% oceny końcowej) oraz praca zaliczeniowa (50% oceny końcowej) i frekwencja (1 nb dopuszczalna).


Praca zaliczeniowa: Prezentacja przypadku poszczególnych etapów i ważnych obszarów procesu psychoterapii wg schematu:

a) Podstawowe dane biograficzne pacjenta

b) Kontekst zgłoszenia do terapii

c) Zgłaszane skargi i objawy

d) Ocena motywacji pacjenta

e) Diagnoza nozologiczna i terapeutyczna; hipotezy terapeutyczne

f) Przebieg terapii (cel/kontrakt/obszary do pracy terapeutycznej)

e) Rozumienie dynamiki relacji

f) Elementy superwizyjneMateriał do pracy zaliczeniowej (stanowiącej prezentację przypadku procesu psychoterapii) pochodzić będzie z pracy w parach prowadzonej podczas zajęć laboratoryjnych. Każdy Student doświadczał będzie siebie w roli terapeuty i pacjenta; sylwetka pacjenta będzie "budowana" przez uczestnika zajęć w oparciu o doświadczenia wyniesione z praktyk studenckich, literaturę oraz własną inwencję.


Uzyskanie zaliczenia z laboratorium jest możliwe wówczas, gdy zarówno 1. praca zaliczeniowa 2. rzetelne przygotowanie i aktywność na zajęciach i 3. frekwencja (możliwa 1 nb, pozostałe należy zdać odpowiadając na pytania prowadzącego dot. tematyki zajęć), zostaną ocenione pozytywnie.

Pełny opis:

Zastosowanie psychoterapii w praktyce stanowi 8 moduł ścieżki specjalizacyjnej psychologia zdrowia i jakości życia i realizowany jest w bloku diagnostyka i interwencja w psychologii zdrowia i jakości życia. Efekty kształcenia założone w ramach przedmiotu Zastosowanie psychoterapii w praktyce wskazują, iż po zakończeniu student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje interpersonalne niezbędne i wskazane do udzielania podstawowej pomocy psychologicznej osobom zgłaszającym problemy z obszaru psychologicznego. Posiada podstawowe umiejętności psychoterapeutyczne – nawiązanie relacji terapeutycznej, zbieranie informacji o pacjencie, diagnoza terapeutyczna, budowanie celu terapii, formułowanie kontraktu, planowanie procesu terapii, wdrażanie prostych interwencji terapeutycznych. Student zna obszary zastosowań psychoterapii i jest świadomy znaczenia psychoterapii, mając szeroką wiedzę na temat jej praktycznych zastosowań.

Uwagi:

RZETELNE przygotowanie, zbudowanie, szczegółowe wymyślenie sylwetki pacjenta jest warunkiem powodzenia dalszej pracy podczas laboratorium, zapewnia dobrą jakość zajęć i stanowi punkt wyjściowy dla jakichkolwiek innych przedsięwzięć realizowanych w ramach zajęć.

Materiał pomocny do "zbudowania" sylwetki pacjenta zostanie przekazany Studentom podczas zajęć organizacyjnych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-16 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kleszcz-Szczyrba
Prowadzący grup: Renata Kleszcz-Szczyrba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.