Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Osobowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-011 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Osobowość
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

Przedmiot z obszaru psychologii ogólnej, którego celem jest zapoznanie studentów z najważniejszymi sposobami ujmowania osobowości człowieka jako instancji nadrzędnej, integrującej procesy psychiczne i zachowanie.

Efekty uczenia się:

1. Znajomość podstawowych teorii osobowości w ramach nurtu psychodynamicznego, humanistycznego, fenomenologiczno-egzystencjalnego, społeczno-poznawczego, cech, socjobiologicznego i narracyjnego.

2. Świadomość istnienia kontrowersji w ramach teorii osobowości, dotyczących charakteru motywacji, uwarunkowań zachowań człowieka, rozwoju osobowości, kwestii ciągłości i zmiany, czy też znaczenia instynktów i intencjonalnych wyborów.

3. Umiejętność przeprowadzenia porównania różnych podejść teoretycznych do osobowości.

4. Umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu teorii osobowości do interpretacji problemów klinicznych, wychowawczych, czy społecznych.

5. Umiejętność interpretacji prostych i złożonych zachowań człowieka w odniesieniu do poszczególnych teorii osobowości.

6. Ogólna znajomość wyników ważniejszych badań przeprowadzonych na gruncie różnych podejść do osobowości człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z modułu ustalana na podstawie średniej z ocen ćwiczeń i wykładu, która jest transponowana na ocenę końcową zgodnie z zasadami przyjętymi na WPiPs. Aby zaliczyć moduł, obydwa jego elementy (ćwiczenia i wykład) muszą być zaliczone.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Pilch
Prowadzący grup: Magdalena Hyla, Irena Pilch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z modułu ustalana na podstawie średniej z poniższych ocen, która jest transponowana na ocenę końcową zgodnie z zasadami przyjętymi na WPiPs. Aby zaliczyć moduł, obydwa jego elementy (ćwiczenia i wykład) muszą być zaliczone.

Ćwiczenia: ocena na podstawie wyniku sumarycznego, zgodnie z kryteriami podanymi w sylabusie ćwiczeń. Studentowi, który nie zaliczył ćwiczeń w 1. terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczane przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu ze studentem.

Wykład: ocena z testu zaliczeniowego, przeprowadzanego w sesji, zgodnie z kryteriami podanymi w sylabusie wykładu. Studentom, którzy nie zaliczyli testu w 1 terminie przysługuje jeden termin poprawkowy (w sesji poprawkowej). Terminy 1 i 2 testu zaliczeniowego wyznaczane są przed sesją egzaminacyjną.


Pełny opis:

Moduł składa się z wykładu i ćwiczeń.

Wykład ma za zadanie zapoznanie z podstawowymi teoriami osobowości w ramach głównych nurtów teoretycznych (psychodynamicznego, humanistycznego, fenomenologiczno-egzystencjalnego, społeczno-poznawczego, cechowego, socjobiologicznego i narracyjnego). Ćwiczenia poświęcone są szczegółowym analizom wybranych koncepcji osobowości oraz sposobom wykorzystania wiedzy teoretycznej, dotyczącej nauki o osobowości, w interpretacji konkretnych zachowań oraz problemów klinicznych, wychowawczych i społecznych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Pilch
Prowadzący grup: Magdalena Hyla, Irena Pilch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z modułu ustalana na podstawie średniej z poniższych ocen, która jest transponowana na ocenę końcową zgodnie z zasadami przyjętymi na WPiPs. Aby zaliczyć moduł, obydwa jego elementy (ćwiczenia i wykład) muszą być zaliczone.

Ćwiczenia: ocena na podstawie wyniku sumarycznego, zgodnie z kryteriami podanymi w sylabusie ćwiczeń. Studentowi, który nie zaliczył ćwiczeń w 1. terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczane przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu ze studentem.

Wykład: ocena z testu zaliczeniowego, przeprowadzanego w sesji, zgodnie z kryteriami podanymi w sylabusie wykładu. Studentom, którzy nie zaliczyli testu w 1 terminie przysługuje jeden termin poprawkowy (w sesji poprawkowej). Terminy 1 i 2 testu zaliczeniowego wyznaczane są przed sesją egzaminacyjną.


Pełny opis:

Moduł składa się z wykładu i ćwiczeń.

Wykład ma za zadanie zapoznanie z podstawowymi teoriami osobowości w ramach głównych nurtów teoretycznych (psychodynamicznego, humanistycznego, fenomenologiczno-egzystencjalnego, społeczno-poznawczego, cechowego, socjobiologicznego i narracyjnego). Ćwiczenia poświęcone są szczegółowym analizom wybranych koncepcji osobowości oraz sposobom wykorzystania wiedzy teoretycznej, dotyczącej nauki o osobowości, w interpretacji konkretnych zachowań oraz problemów klinicznych, wychowawczych i społecznych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Pilch
Prowadzący grup: Magdalena Hyla, Irena Pilch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z modułu ustalana na podstawie średniej z poniższych ocen, która jest transponowana na ocenę końcową zgodnie z zasadami przyjętymi na WPiPs. Aby zaliczyć moduł, obydwa jego elementy (ćwiczenia i wykład) muszą być zaliczone.

Ćwiczenia: ocena na podstawie wyniku sumarycznego, zgodnie z kryteriami podanymi w sylabusie ćwiczeń. Studentowi, który nie zaliczył ćwiczeń w 1. terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczane przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu ze studentem.

Wykład: ocena z testu zaliczeniowego, przeprowadzanego w sesji, zgodnie z kryteriami podanymi w sylabusie wykładu. Studentom, którzy nie zaliczyli testu w 1 terminie przysługuje jeden termin poprawkowy (w sesji poprawkowej). Terminy 1 i 2 testu zaliczeniowego wyznaczane są przed sesją egzaminacyjną. Oceny z 1 i 2 terminu egzaminu (jeśli student przystąpił do egzaminu poprawkowego po niezaliczeniu terminu 1 lub po nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie w terminie 1) są uśredniane a następnie obliczana jest ocena końcowa z modułu.


Pełny opis:

Moduł składa się z wykładu i ćwiczeń.

Wykład ma za zadanie zapoznanie z podstawowymi teoriami osobowości w ramach głównych nurtów teoretycznych (psychodynamicznego, humanistycznego, fenomenologiczno-egzystencjalnego, społeczno-poznawczego, cechowego, socjobiologicznego i narracyjnego). Ćwiczenia poświęcone są szczegółowym analizom wybranych koncepcji osobowości oraz sposobom wykorzystania wiedzy teoretycznej, dotyczącej nauki o osobowości, w interpretacji konkretnych zachowań oraz problemów klinicznych, wychowawczych i społecznych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Pilch
Prowadzący grup: Magdalena Hyla, Adam Łojan, Irena Pilch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hyla
Prowadzący grup: Magdalena Hyla, Eryka Probierz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z modułu ustalana na podstawie średniej z ocen ćwiczeń i wykładu, która jest transponowana na ocenę końcową zgodnie z zasadami przyjętymi na WPiPs. Aby zaliczyć moduł, obydwa jego elementy (ćwiczenia i wykład) muszą być zaliczone.

Pełny opis:

Przedmiot z obszaru psychologii ogólnej, którego celem jest zapoznanie studentów z najważniejszymi sposobami ujmowania osobowości człowieka jako instancji nadrzędnej, integrującej procesy psychiczne i zachowanie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.