Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-013 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Kocur, Eugenia Mandal
Prowadzący grup: Tomasz Jakubowski, Dagna Kocur, Anna Latusek, Eugenia Mandal, Marcin Moroń, Zuzanna Wałach-Biśta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa dla modułu jest ustalana w oparciu o średnią ważoną ocen uzyskanych w przebiegu:


1. Ćwiczeń (waga 0,4)

Ocena cząstkowa z zajęć ćwiczeniowych jest ustalana na podstawie oceny uzyskanej w kolokwium I. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest zaliczenie I i II kolokwium oraz obecność na minimum 90% zajęć (istnieje możliwość odrabiania zajęć na dyżurach).


2. Egzaminu (waga 0,6)


Uzyskana średnia stanowi podstawę do wystawienia oceny końcowej, zgodnie z przyjętymi progami:

3,00 do 3,25 – dostateczny (3,0; E);

3,26 do 3,75 – dostateczny plus (3,5; D);

3,76 do 4,25 – dobry (4,0; C);

4,26 do 4,60 – dobry plus (4,5; B);

4,61 do 5,00 – bardzo dobry (5,0; A).


Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z ćwiczeń jak i egzaminu.

Skrócony opis:

Absolwent po ukończeniu kursu psychologii społecznej powinien znać teorie wyjaśniające mechanizmy funkcjonowania człowieka w otoczeniu społecznym. Psycholog powinien również przewidywać i wyjaśniać społeczne zachowania ludzi oraz wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii społecznej do kształtowania społecznego środowiska człowieka.

Pełny opis:

Absolwent po ukończeniu kursu psychologii społecznej powinien znać teorie wyjaśniające mechanizmy funkcjonowania człowieka w otoczeniu społecznym. Psycholog powinien również przewidywać i wyjaśniać społeczne zachowania ludzi oraz wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii społecznej do kształtowania społecznego środowiska człowieka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aronson, E., Wilson, T.D. i Akert, R.M. (1995). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka.

Kenrick, D.T., Neuberg, S. L. i Cialdini R. B. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP.

Strelau, J. i Doliński, D. (2010). Psychologia akademicka. tom II, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Scholar.

Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Warszawa: Scholar.

Literatura dodatkowa:

Eysenck, H.J. i Eysenck, M. (1996). Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie się zachowują tak, jak się zachowują. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Forsterling, F. (2005). Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i zastosowanie. Gdańsk: GWP.

Lewicka, M. i Grzelak, J. (red.) (2002). Jednostka i społeczeństwo. Gdańsk: GWP.

Mead, M. (1986). Trzy studia. Tom 3. Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych. Warszawa: PIW.

Macrae, C., Stangor, Ch. i Hewstone, M. (1999). Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie. Gdańsk: GWP.

Mandal, E. i Stefańska-Klar, R. (red.) (1995). Współczesne problemy socjalizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mandal, E. (2000). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mądrzycki, T .(1986). Deformacje w spostrzeganiu ludzi. Warszawa: PWN.

Pratkanis, A. i Aronson, E. (2007). Wiek propagandy. Warszawa: PWN.

Reykowski, J. (red.) (1976). Osobowość a społeczne zachowanie ludzi. KiW. Warszawa.

Zimbardo, P.G. i Leippe, M.R. (2004). Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego. Poznań: Zysk i s-ka.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Kocur, Eugenia Mandal
Prowadzący grup: Tomasz Jakubowski, Dagna Kocur, Eugenia Mandal, Marcin Moroń, Magdalena Sitko-Dominik, Zuzanna Wałach-Biśta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa dla modułu jest ustalana w oparciu o średnią ważoną ocen uzyskanych w przebiegu:


1. Ćwiczeń (waga 0,4)

Ocena cząstkowa z zajęć ćwiczeniowych jest ustalana na podstawie oceny uzyskanej w kolokwium I. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest zaliczenie I i II kolokwium oraz obecność na minimum 90% zajęć (istnieje możliwość odrabiania zajęć na dyżurach).


2. Egzaminu (waga 0,6)


Uzyskana średnia stanowi podstawę do wystawienia oceny końcowej, zgodnie z przyjętymi progami:

3,00 do 3,25 – dostateczny (3,0; E);

3,26 do 3,75 – dostateczny plus (3,5; D);

3,76 do 4,25 – dobry (4,0; C);

4,26 do 4,60 – dobry plus (4,5; B);

4,61 do 5,00 – bardzo dobry (5,0; A).


Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z ćwiczeń jak i egzaminu.

Skrócony opis:

Absolwent po ukończeniu kursu psychologii społecznej powinien znać teorie wyjaśniające mechanizmy funkcjonowania człowieka w otoczeniu społecznym. Psycholog powinien również przewidywać i wyjaśniać społeczne zachowania ludzi oraz wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii społecznej do kształtowania społecznego środowiska człowieka.

Pełny opis:

Absolwent po ukończeniu kursu psychologii społecznej powinien znać teorie wyjaśniające mechanizmy funkcjonowania człowieka w otoczeniu społecznym. Psycholog powinien również przewidywać i wyjaśniać społeczne zachowania ludzi oraz wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii społecznej do kształtowania społecznego środowiska człowieka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aronson, E., Wilson, T.D. i Akert, R.M. (1995). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka.

Kenrick, D.T., Neuberg, S. L. i Cialdini R. B. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP.

Strelau, J. i Doliński, D. (2010). Psychologia akademicka. tom II, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Scholar.

Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Warszawa: Scholar.

Literatura dodatkowa:

Eysenck, H.J. i Eysenck, M. (1996). Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie się zachowują tak, jak się zachowują. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Forsterling, F. (2005). Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i zastosowanie. Gdańsk: GWP.

Lewicka, M. i Grzelak, J. (red.) (2002). Jednostka i społeczeństwo. Gdańsk: GWP.

Mead, M. (1986). Trzy studia. Tom 3. Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych. Warszawa: PIW.

Macrae, C., Stangor, Ch. i Hewstone, M. (1999). Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie. Gdańsk: GWP.

Mandal, E. i Stefańska-Klar, R. (red.) (1995). Współczesne problemy socjalizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mandal, E. (2000). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mądrzycki, T .(1986). Deformacje w spostrzeganiu ludzi. Warszawa: PWN.

Pratkanis, A. i Aronson, E. (2007). Wiek propagandy. Warszawa: PWN.

Reykowski, J. (red.) (1976). Osobowość a społeczne zachowanie ludzi. KiW. Warszawa.

Zimbardo, P.G. i Leippe, M.R. (2004). Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego. Poznań: Zysk i s-ka.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Kocur, Eugenia Mandal
Prowadzący grup: Tomasz Jakubowski, Ewelina Karasek, Dagna Kocur, Eugenia Mandal, Marcin Moroń, Zuzanna Wałach-Biśta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa dla modułu jest ustalana w oparciu o średnią ważoną ocen uzyskanych w przebiegu:


1. Ćwiczeń (waga 0,4)

Ocena cząstkowa z zajęć ćwiczeniowych jest ustalana na podstawie oceny uzyskanej w kolokwium I. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest zaliczenie I i II kolokwium oraz obecność na minimum 90% zajęć (istnieje możliwość odrabiania zajęć na dyżurach).


2. Egzaminu (waga 0,6)


Uzyskana średnia stanowi podstawę do wystawienia oceny końcowej, zgodnie z przyjętymi progami:

3,00 do 3,25 – dostateczny (3,0; E);

3,26 do 3,75 – dostateczny plus (3,5; D);

3,76 do 4,25 – dobry (4,0; C);

4,26 do 4,60 – dobry plus (4,5; B);

4,61 do 5,00 – bardzo dobry (5,0; A).


Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z ćwiczeń jak i egzaminu.

Pełny opis:

Absolwent po ukończeniu kursu psychologii społecznej powinien znać teorie wyjaśniające mechanizmy funkcjonowania człowieka w otoczeniu społecznym. Psycholog powinien również przewidywać i wyjaśniać społeczne zachowania ludzi oraz wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii społecznej do kształtowania społecznego środowiska człowieka.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Kocur, Eugenia Mandal
Prowadzący grup: Dagna Kocur, Anna Latusek, Eugenia Mandal, Marcin Moroń, Magdalena Sitko-Dominik, Aleksandra Wierzchoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa dla modułu jest ustalana w oparciu o średnią ważoną ocen uzyskanych w przebiegu:


1. Ćwiczeń (waga 0,4)

Ocena cząstkowa z zajęć ćwiczeniowych jest ustalana na podstawie oceny uzyskanej w kolokwium I. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest zaliczenie I i II kolokwium oraz obecność na minimum 90% zajęć (istnieje możliwość odrabiania zajęć na dyżurach).


2. Egzaminu (waga 0,6)


Uzyskana średnia stanowi podstawę do wystawienia oceny końcowej, zgodnie z przyjętymi progami:

3,00 do 3,25 – dostateczny (3,0; E);

3,26 do 3,75 – dostateczny plus (3,5; D);

3,76 do 4,25 – dobry (4,0; C);

4,26 do 4,60 – dobry plus (4,5; B);

4,61 do 5,00 – bardzo dobry (5,0; A).


Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z ćwiczeń jak i egzaminu.

Pełny opis:

Absolwent po ukończeniu kursu psychologii społecznej powinien znać teorie wyjaśniające mechanizmy funkcjonowania człowieka w otoczeniu społecznym. Psycholog powinien również przewidywać i wyjaśniać społeczne zachowania ludzi oraz wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii społecznej do kształtowania społecznego środowiska człowieka.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Mandal
Prowadzący grup: Tomasz Jakubowski, Dagna Kocur, Anna Latusek, Eugenia Mandal, Magdalena Sitko-Dominik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.