Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane metody diagnozy psychologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-025 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane metody diagnozy psychologicznej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mateusiak
Prowadzący grup: Anita Gałuszka, Marcin Langer, Joanna Mateusiak, Patrycja Stawiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie ocen uzyskanych z kolokwium (waga: 0,6) oraz pracy zaliczeniowej (waga: 0,4), zgodnie z zasadą:

3,00 do 3,25 - dostateczny;

3,26 do 3,75 - dostateczny plus;

3,76 do 4,25 - dobry;

4,26 do 4,60 - dobry plus;

4,61do 5,00 - bardzo dobry


Aby zaliczyć moduł na ocenę pozytywną zarówno kolokwium jak i praca zaliczeniowa musi być zaliczona na ocenę pozytywną.


Pełny opis:

Wybrane metody diagnozy psychologicznej to moduł obligatoryjny dla wszystkich studentów psychologii. Efektami kształcenia modułu są: zdobycie wiedzy na temat tworzenia narzędzi diagnostycznych, rozeznanie w prawidłowościach procesu diagnostycznego, świadomość ważności socjokulturowych wpływów na proces diagnostyczny, znajomość różnych metod adaptacji narzędzi diagnostycznych oraz znajomość standardów metodologicznych w diagnozie. Po zakończeniu modułu student potrafi dostrzec i zdefiniować problem, postawić względem niego hipotezy, zweryfikować je dzięki przeprowadzeniu badania diagnostycznego, umie dobrać odpowiednie narzędzia do problemu badania (w zakresie przedstawionych metod i narzędzi badawczo-diagnostycznych), wykazuje umiejętność ich prawidłowego wykorzystania, (w sensie formalnym i merytorycznym), jest w stanie obliczyć oraz zinterpretować uzyskane wyniki badania w kontekście celu badania oraz w odniesieniu do szerokiej wiedzy psychologicznej. Potrafi także, na podstawie wysuniętych przez siebie wniosków, zaproponować odpowiedni plan działania. Efektem kształcenia modułu są także: sprawność sporządzania raportu z badań oraz biegłość przekazywania koniecznych informacji zainteresowanym osobom lub instytucjom. Ponadto student nabywa i doskonali kompetencje osobiste w zakresie komunikacji interpersonalnej, otwartości i elastyczności w stosunku do osoby badanej, tolerancji wobec odmienności oraz rozwija i utrwala świadomość etyczno-zawodową psychologa.

Uwagi:

Niezaliczenie kolokwium na ocenę pozytywną lub niezłożenie pracy zaliczeniowej skutkuje brakiem zaliczenia modułu. Studentowi, który nie zaliczył laboratorium w 1. terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczane przez prowadzącego zajęcia. Uzyskana ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia będzie uwzględniana przy obliczaniu końcowej oceny z modułu.

Dopuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mateusiak
Prowadzący grup: Anita Gałuszka, Marcin Langer, Joanna Mateusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie ocen uzyskanych z kolokwium (waga: 0,6) oraz pracy zaliczeniowej (waga: 0,4), zgodnie z zasadą:

3,00 do 3,25 - dostateczny;

3,26 do 3,75 - dostateczny plus;

3,76 do 4,25 - dobry;

4,26 do 4,60 - dobry plus;

4,61do 5,00 - bardzo dobry


Aby zaliczyć moduł na ocenę pozytywną zarówno kolokwium jak i praca zaliczeniowa musi być zaliczona na ocenę pozytywną.


Pełny opis:

Wybrane metody diagnozy psychologicznej to moduł obligatoryjny dla wszystkich studentów psychologii. Efektami kształcenia modułu są: zdobycie wiedzy na temat tworzenia narzędzi diagnostycznych, rozeznanie w prawidłowościach procesu diagnostycznego, świadomość ważności socjokulturowych wpływów na proces diagnostyczny, znajomość różnych metod adaptacji narzędzi diagnostycznych oraz znajomość standardów metodologicznych w diagnozie. Po zakończeniu modułu student potrafi dostrzec i zdefiniować problem, postawić względem niego hipotezy, zweryfikować je dzięki przeprowadzeniu badania diagnostycznego, umie dobrać odpowiednie narzędzia do problemu badania (w zakresie przedstawionych metod i narzędzi badawczo-diagnostycznych), wykazuje umiejętność ich prawidłowego wykorzystania, (w sensie formalnym i merytorycznym), jest w stanie obliczyć oraz zinterpretować uzyskane wyniki badania w kontekście celu badania oraz w odniesieniu do szerokiej wiedzy psychologicznej. Potrafi także, na podstawie wysuniętych przez siebie wniosków, zaproponować odpowiedni plan działania. Efektem kształcenia modułu są także: sprawność sporządzania raportu z badań oraz biegłość przekazywania koniecznych informacji zainteresowanym osobom lub instytucjom. Ponadto student nabywa i doskonali kompetencje osobiste w zakresie komunikacji interpersonalnej, otwartości i elastyczności w stosunku do osoby badanej, tolerancji wobec odmienności oraz rozwija i utrwala świadomość etyczno-zawodową psychologa.

Uwagi:

Niezaliczenie kolokwium i/lub pracy zaliczeniowej na ocenę pozytywną skutkuje brakiem zaliczenia modułu. Brak złożenia pracy zaliczeniowej w terminie skutkuje oceną niedostateczną (wliczaną do końcowej oceny z pracy).

Studentowi, który nie zaliczył laboratorium w 1. terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczane przez prowadzącego zajęcia. Uzyskana ocena niedostateczna w 1. terminie zaliczenia będzie uwzględniana przy obliczaniu końcowej oceny z modułu.

Dopuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mateusiak
Prowadzący grup: Anita Gałuszka, Marcin Langer, Joanna Mateusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie ocen uzyskanych z kolokwium (waga: 0,6) oraz pracy zaliczeniowej (waga: 0,4), zgodnie z zasadą:

3,00 do 3,25 - dostateczny;

3,26 do 3,75 - dostateczny plus;

3,76 do 4,25 - dobry;

4,26 do 4,60 - dobry plus;

4,61do 5,00 - bardzo dobry


Aby zaliczyć moduł na ocenę pozytywną zarówno kolokwium jak i praca zaliczeniowa musi być zaliczona na ocenę pozytywną.

Pełny opis:

Wybrane metody diagnozy psychologicznej to moduł obligatoryjny dla wszystkich studentów psychologii. Efektami kształcenia modułu są: zdobycie wiedzy na temat tworzenia narzędzi diagnostycznych, rozeznanie w prawidłowościach procesu diagnostycznego, świadomość ważności socjokulturowych wpływów na proces diagnostyczny, znajomość różnych metod adaptacji narzędzi diagnostycznych oraz znajomość standardów metodologicznych w diagnozie. Po zakończeniu modułu student potrafi dostrzec i zdefiniować problem, postawić względem niego hipotezy, zweryfikować je dzięki przeprowadzeniu badania diagnostycznego, umie dobrać odpowiednie narzędzia do problemu badania (w zakresie przedstawionych metod i narzędzi badawczo-diagnostycznych), wykazuje umiejętność ich prawidłowego wykorzystania, (w sensie formalnym i merytorycznym), jest w stanie obliczyć oraz zinterpretować uzyskane wyniki badania w kontekście celu badania oraz w odniesieniu do szerokiej wiedzy psychologicznej. Potrafi także, na podstawie wysuniętych przez siebie wniosków, zaproponować odpowiedni plan działania. Efektem kształcenia modułu są także: sprawność sporządzania raportu z badań oraz biegłość przekazywania koniecznych informacji zainteresowanym osobom lub instytucjom. Ponadto student nabywa i doskonali kompetencje osobiste w zakresie komunikacji interpersonalnej, otwartości i elastyczności w stosunku do osoby badanej, tolerancji wobec odmienności oraz rozwija i utrwala świadomość etyczno-zawodową psychologa.

Uwagi:

Niezaliczenie kolokwium i/lub pracy zaliczeniowej na ocenę pozytywną skutkuje brakiem zaliczenia modułu. Brak złożenia pracy zaliczeniowej w terminie skutkuje oceną niedostateczną (wliczaną do końcowej oceny z pracy).

Studentowi, który nie zaliczył laboratorium w 1. terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczane przez prowadzącego zajęcia. Uzyskana ocena niedostateczna w 1. terminie zaliczenia będzie uwzględniana przy obliczaniu końcowej oceny z modułu.

Dopuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności na zajęciach. W razie większej liczby nieobecności możliwe jest uczestnictwo w zajęciach innej grupy laboratoryjnej (pod warunkiem zgody prowadzących).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mateusiak
Prowadzący grup: Marcin Langer, Joanna Mateusiak, Anna Pyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie ocen uzyskanych z kolokwium (waga: 0,6) oraz pracy zaliczeniowej (waga: 0,4), zgodnie z zasadą:

3,00 do 3,25 - dostateczny;

3,26 do 3,75 - dostateczny plus;

3,76 do 4,25 - dobry;

4,26 do 4,60 - dobry plus;

4,61do 5,00 - bardzo dobry


Aby zaliczyć moduł na ocenę pozytywną zarówno kolokwium jak i praca zaliczeniowa musi być zaliczona na ocenę pozytywną.

Pełny opis:

Wybrane metody diagnozy psychologicznej to moduł obligatoryjny dla wszystkich studentów psychologii. Efektami kształcenia modułu są: zdobycie wiedzy na temat tworzenia narzędzi diagnostycznych, rozeznanie w prawidłowościach procesu diagnostycznego, świadomość ważności socjokulturowych wpływów na proces diagnostyczny, znajomość różnych metod adaptacji narzędzi diagnostycznych oraz znajomość standardów metodologicznych w diagnozie. Po zakończeniu modułu student potrafi dostrzec i zdefiniować problem, postawić względem niego hipotezy, zweryfikować je dzięki przeprowadzeniu badania diagnostycznego, umie dobrać odpowiednie narzędzia do problemu badania (w zakresie przedstawionych metod i narzędzi badawczo-diagnostycznych), wykazuje umiejętność ich prawidłowego wykorzystania, (w sensie formalnym i merytorycznym), jest w stanie obliczyć oraz zinterpretować uzyskane wyniki badania w kontekście celu badania oraz w odniesieniu do szerokiej wiedzy psychologicznej. Potrafi także, na podstawie wysuniętych przez siebie wniosków, zaproponować odpowiedni plan działania. Efektem kształcenia modułu są także: sprawność sporządzania raportu z badań oraz biegłość przekazywania koniecznych informacji zainteresowanym osobom lub instytucjom. Ponadto student nabywa i doskonali kompetencje osobiste w zakresie komunikacji interpersonalnej, otwartości i elastyczności w stosunku do osoby badanej, tolerancji wobec odmienności oraz rozwija i utrwala świadomość etyczno-zawodową psychologa.

Uwagi:

Niezaliczenie kolokwium i/lub pracy zaliczeniowej na ocenę pozytywną skutkuje brakiem zaliczenia modułu. Brak złożenia pracy zaliczeniowej w terminie skutkuje oceną niedostateczną (wliczaną do końcowej oceny z pracy).

Studentowi, który nie zaliczył laboratorium w 1. terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczane przez prowadzącego zajęcia. Uzyskana ocena niedostateczna w 1. terminie zaliczenia będzie uwzględniana przy obliczaniu końcowej oceny z modułu.

Dopuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności na zajęciach. W razie większej liczby nieobecności możliwe jest uczestnictwo w zajęciach innej grupy laboratoryjnej (pod warunkiem zgody prowadzących).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mateusiak
Prowadzący grup: Marcin Langer, Joanna Mateusiak, Anna Pyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie ocen uzyskanych z kolokwium (waga: 0,6) oraz pracy zaliczeniowej (waga: 0,4), zgodnie z zasadą:

3,00 do 3,25 - dostateczny;

3,26 do 3,75 - dostateczny plus;

3,76 do 4,25 - dobry;

4,26 do 4,60 - dobry plus;

4,61do 5,00 - bardzo dobry


Aby zaliczyć moduł na ocenę pozytywną zarówno kolokwium jak i praca zaliczeniowa musi być zaliczona na ocenę pozytywną.

Pełny opis:

Wybrane metody diagnozy psychologicznej to moduł obligatoryjny dla wszystkich studentów psychologii. Efektami kształcenia modułu są: zdobycie wiedzy na temat tworzenia narzędzi diagnostycznych, rozeznanie w prawidłowościach procesu diagnostycznego, świadomość ważności socjokulturowych wpływów na proces diagnostyczny, znajomość różnych metod adaptacji narzędzi diagnostycznych oraz znajomość standardów metodologicznych w diagnozie. Po zakończeniu modułu student potrafi dostrzec i zdefiniować problem, postawić względem niego hipotezy, zweryfikować je dzięki przeprowadzeniu badania diagnostycznego, umie dobrać odpowiednie narzędzia do problemu badania (w zakresie przedstawionych metod i narzędzi badawczo-diagnostycznych), wykazuje umiejętność ich prawidłowego wykorzystania, (w sensie formalnym i merytorycznym), jest w stanie obliczyć oraz zinterpretować uzyskane wyniki badania w kontekście celu badania oraz w odniesieniu do szerokiej wiedzy psychologicznej. Potrafi także, na podstawie wysuniętych przez siebie wniosków, zaproponować odpowiedni plan działania. Efektem kształcenia modułu są także: sprawność sporządzania raportu z badań oraz biegłość przekazywania koniecznych informacji zainteresowanym osobom lub instytucjom. Ponadto student nabywa i doskonali kompetencje osobiste w zakresie komunikacji interpersonalnej, otwartości i elastyczności w stosunku do osoby badanej, tolerancji wobec odmienności oraz rozwija i utrwala świadomość etyczno-zawodową psychologa.

Uwagi:

Niezaliczenie kolokwium i/lub pracy zaliczeniowej na ocenę pozytywną skutkuje brakiem zaliczenia modułu. Brak złożenia pracy zaliczeniowej w terminie skutkuje oceną niedostateczną (wliczaną do końcowej oceny z pracy).

Studentowi, który nie zaliczył laboratorium w 1. terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczane przez prowadzącego zajęcia. Uzyskana ocena niedostateczna w 1. terminie zaliczenia będzie uwzględniana przy obliczaniu końcowej oceny z modułu.

Dopuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności na zajęciach. W razie większej liczby nieobecności możliwe jest uczestnictwo w zajęciach innej grupy laboratoryjnej (pod warunkiem zgody prowadzących).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Langer, Anna Pyszkowska
Prowadzący grup: Marcin Langer, Anna Pyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie ocen uzyskanych z kolokwium (waga: 0,6) oraz pracy zaliczeniowej (waga: 0,4), zgodnie z zasadą:

3,00 do 3,25 - dostateczny;

3,26 do 3,75 - dostateczny plus;

3,76 do 4,25 - dobry;

4,26 do 4,60 - dobry plus;

4,61do 5,00 - bardzo dobry


Aby zaliczyć moduł na ocenę pozytywną zarówno kolokwium jak i praca zaliczeniowa musi być zaliczona na ocenę pozytywną.

Pełny opis:

Wybrane metody diagnozy psychologicznej to moduł obligatoryjny dla wszystkich studentów psychologii. Efektami kształcenia modułu są: zdobycie wiedzy na temat tworzenia narzędzi diagnostycznych, rozeznanie w prawidłowościach procesu diagnostycznego, świadomość ważności socjokulturowych wpływów na proces diagnostyczny, znajomość różnych metod adaptacji narzędzi diagnostycznych oraz znajomość standardów metodologicznych w diagnozie. Po zakończeniu modułu student potrafi dostrzec i zdefiniować problem, postawić względem niego hipotezy, zweryfikować je dzięki przeprowadzeniu badania diagnostycznego, umie dobrać odpowiednie narzędzia do problemu badania (w zakresie przedstawionych metod i narzędzi badawczo-diagnostycznych), wykazuje umiejętność ich prawidłowego wykorzystania, (w sensie formalnym i merytorycznym), jest w stanie obliczyć oraz zinterpretować uzyskane wyniki badania w kontekście celu badania oraz w odniesieniu do szerokiej wiedzy psychologicznej. Potrafi także, na podstawie wysuniętych przez siebie wniosków, zaproponować odpowiedni plan działania. Efektem kształcenia modułu są także: sprawność sporządzania raportu z badań oraz biegłość przekazywania koniecznych informacji zainteresowanym osobom lub instytucjom. Ponadto student nabywa i doskonali kompetencje osobiste w zakresie komunikacji interpersonalnej, otwartości i elastyczności w stosunku do osoby badanej, tolerancji wobec odmienności oraz rozwija i utrwala świadomość etyczno-zawodową psychologa.

Uwagi:

Niezaliczenie kolokwium i/lub pracy zaliczeniowej na ocenę pozytywną skutkuje brakiem zaliczenia modułu. Brak złożenia pracy zaliczeniowej w terminie skutkuje oceną niedostateczną (wliczaną do końcowej oceny z pracy).

Studentowi, który nie zaliczył laboratorium w 1. terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczane przez prowadzącego zajęcia. Uzyskana ocena niedostateczna w 1. terminie zaliczenia będzie uwzględniana przy obliczaniu końcowej oceny z modułu.

Dopuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności na zajęciach. W razie większej liczby nieobecności możliwe jest uczestnictwo w zajęciach innej grupy laboratoryjnej (pod warunkiem zgody prowadzących).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.