Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka psychologii rozwoju człowieka i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-029.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka psychologii rozwoju człowieka i rodziny
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Ilska, Yvona Woźniakova
Prowadzący grup: Michalina Ilska, Yvona Woźniakova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu pisemnego (test wiedzy zawierający pytania otwarte oraz z możliwością wyboru)

Skala ocen: 51%-60% = dostateczny

61%-70% = dostateczny +

71%-80% = dobry

81%-90% = dobry +

91%-100% = bardzo dobry

Ocena końcowa z ćwiczeń to średnia ocen:

dla studentów stacjonarnych: z kolokwium, pracy zaliczeniowej, protokołu, wystąpienia, aktywności;

dla studentów niestacjonarnych: z kolokwium, pracy zaliczeniowej, protokołu, aktywności.


Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń jest obecność na minimum 90% zajęć (jednak dopuszcza się możliwość odrobienia zajęć w czasie dyżurów osób prowadzących).


Pełny opis:

Student rozumie podstawowe pojęcia z zakresu psychologii rozwoju dzieci i młodzieży, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychologii rodziny oraz psychologii edukacji i wychowania. Pogłębia wybrane aspekty tych pojęć oraz potrafi odnieść je do aktualnych kontekstów bądź zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych. Rozumie mechanizmy funkcjonowania systemu rodzinnego oraz umie wskazać źródła dysfunkcji środowiska rodzinnego. Poznaje różne aspekty funkcjonowania systemu rodzinnego: cykle rozwoju rodziny, funkcje rodziny, postawy rodzicielskie i style wychowania, role w rodzinie. Rozumie mechanizmy funkcjonowania systemu szkolnego, zespołu klasowego, grupy rówieśniczej oraz umie wskazać źródła dysfunkcji w tych obszarach. Identyfikuje problemy wychowawcze w środowisku rodzinnym i szkolnym i wskazuje ich źródła, rozumie zależność między problemami dziecka a dysfunkcjonalnością środowiska wychowawczego. Poznaje elementy poradnictwa i pomocy psychologicznej dziecku i rodzinie. Poznaje i stosuje wybrane metody diagnozy środowiska rodzinnego i szkolnego, a w oparciu o wyniki diagnozy planuje proste działania wspierające, korekcyjne lub prewencyjne. W/w efekty pomogą studentowi osiągnąć: analiza literatury przedmiotu, prezentacje multimedialne, dyskusje, referaty, udostępnienie wybranych metod diagnostycznych i możliwość praktycznego ich zastosowania, opcjonalnie także udział w zajęciach na terenie placówek edukacyjnych i opiekuńczych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Ilska, Yvona Woźniakova
Prowadzący grup: Michalina Ilska, Aleksandra Wieteska, Yvona Woźniakova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu pisemnego (test wiedzy zawierający pytania otwarte oraz z możliwością wyboru)

Skala ocen: 51%-60% = dostateczny

61%-70% = dostateczny +

71%-80% = dobry

81%-90% = dobry +

91%-100% = bardzo dobry

Ocena końcowa z ćwiczeń to średnia ocen:

dla studentów stacjonarnych: z kolokwium, pracy zaliczeniowej, protokołu, wystąpienia, aktywności;

dla studentów niestacjonarnych: z kolokwium, pracy zaliczeniowej, protokołu, aktywności.


Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń jest obecność na minimum 90% zajęć (jednak dopuszcza się możliwość odrobienia zajęć w czasie dyżurów osób prowadzących).


Pełny opis:

Student rozumie podstawowe pojęcia z zakresu psychologii rozwoju dzieci i młodzieży, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychologii rodziny oraz psychologii edukacji i wychowania. Pogłębia wybrane aspekty tych pojęć oraz potrafi odnieść je do aktualnych kontekstów bądź zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych. Rozumie mechanizmy funkcjonowania systemu rodzinnego oraz umie wskazać źródła dysfunkcji środowiska rodzinnego. Poznaje różne aspekty funkcjonowania systemu rodzinnego: cykle rozwoju rodziny, funkcje rodziny, postawy rodzicielskie i style wychowania, role w rodzinie. Rozumie mechanizmy funkcjonowania systemu szkolnego, zespołu klasowego, grupy rówieśniczej oraz umie wskazać źródła dysfunkcji w tych obszarach. Identyfikuje problemy wychowawcze w środowisku rodzinnym i szkolnym i wskazuje ich źródła, rozumie zależność między problemami dziecka a dysfunkcjonalnością środowiska wychowawczego. Poznaje elementy poradnictwa i pomocy psychologicznej dziecku i rodzinie. Poznaje i stosuje wybrane metody diagnozy środowiska rodzinnego i szkolnego, a w oparciu o wyniki diagnozy planuje proste działania wspierające, korekcyjne lub prewencyjne. W/w efekty pomogą studentowi osiągnąć: analiza literatury przedmiotu, prezentacje multimedialne, dyskusje, referaty, udostępnienie wybranych metod diagnostycznych i możliwość praktycznego ich zastosowania, opcjonalnie także udział w zajęciach na terenie placówek edukacyjnych i opiekuńczych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Wieteska
Prowadzący grup: Michalina Ilska, Aleksandra Wieteska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Wieteska
Prowadzący grup: Krystyna Buszman, Michalina Ilska, Aleksandra Wieteska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Wieteska
Prowadzący grup: Michalina Ilska, Aleksandra Wieteska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.