Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka psychologii klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-030 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka psychologii klinicznej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Rajska-Kulik
Prowadzący grup: Barbara Leśniak, Izabela Rajska-Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia jako warunek zaliczenia ćwiczeń; pozytywna ocena z egzaminu, jako warunek konieczny uzyskania zaliczenia przedmiotu. Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną liczoną na podstawie oceny z ćwiczeń oraz oceny uzyskanej z testu egzaminacyjnego

Pełny opis:

Ocena z modułu ustalana na podstawie średniej z powyższych ocen jest transponowana na ocenę końcową zgodnie z zasadami przyjętymi w WPiPS.

Uwagi:

Niezaliczenie ćwiczeń lub wykładu skutkuje brakiem zaliczenia modułu. Studentowi, który nie zaliczył ćwiczeń w 1 terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczane przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu ze studentem, Studentom, którzy nie zaliczyli testu egzaminacyjnego w 1 terminie, przysługuje 1 termin poprawkowy. Terminy 1 i 2 testu zaliczeniowego wyznaczane są przed sesją egzaminacyjną.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Rajska-Kulik
Prowadzący grup: Mikołaj Cugowski, Barbara Leśniak, Izabela Rajska-Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia jako warunek zaliczenia ćwiczeń; pozytywna ocena z egzaminu, jako warunek konieczny uzyskania zaliczenia przedmiotu. Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną liczoną na podstawie oceny z ćwiczeń oraz oceny uzyskanej z testu egzaminacyjnego

Pełny opis:

Ocena z modułu ustalana na podstawie średniej z powyższych ocen jest transponowana na ocenę końcową zgodnie z zasadami przyjętymi w WPiPS.

Uwagi:

Niezaliczenie ćwiczeń lub wykładu skutkuje brakiem zaliczenia modułu. Studentowi, który nie zaliczył ćwiczeń w 1 terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczane przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu ze studentem, Studentom, którzy nie zaliczyli testu egzaminacyjnego w 1 terminie, przysługuje 1 termin poprawkowy. Terminy 1 i 2 testu zaliczeniowego wyznaczane są przed sesją egzaminacyjną.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Rajska-Kulik
Prowadzący grup: Barbara Leśniak, Izabela Rajska-Kulik, Jagoda Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykład: pisemny test wiadomości. Pozytywna ocena z testu egzaminacyjnego przeprowadzonego w sesji jako warunek konieczny uzyskania zaliczenia przedmiotu

Ćwiczenia: średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Ocena końcowa modułu: średnia arytmetyczna oceny końcowej z wykładu i z ćwiczeń


Pełny opis:

Student posiada wiedzę na temat przyczyn i uwarunkowań zaburzonego zachowania jednostki. Potrafi dokonać rozróżnienia między zdrowiem psychicznym a zaburzeniem psychicznym, chorobą psychiczną. Student dysponuje wiedzą pozwalającą mu na wyjaśnienie tła etiologicznego zaburzeń psychicznych i zachowania jednostki. Zna modele psychologicznej diagnozy klinicznej. Potrafi określić kierunki pomocy psychologicznej osobom z określonymi zaburzeniami psychicznymi lub zaburzeniami zachowania. Student ma umiejętność przeprowadzenia poprawnej analizy i syntezy rezultatów uzyskanych w badaniu diagnostycznym i ich krytycznej oceny w celu wyciągnięcia wniosków.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Rajska-Kulik
Prowadzący grup: Lidia Baran, Barbara Leśniak, Izabela Rajska-Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z testu egzaminacyjnego (egzamin pisemny odbędzie się po odbyciu cyklu wykładów i wcześniejszym ustaleniu terminu)

Ocena z modułu ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen z wykładu i ćwiczeń


Pełny opis:

Efekty kształcenia założone w ramach modułu wskazują, że student po jego ukończeniu ma wiedzę dotyczącą normy i patologii w zakresie zdrowia psychicznego oraz zna przebieg procesu psychologicznej diagnozy klinicznej, posiada podstawowe informacje na temat postaci, przyczyn i uwarunkowań zaburzonego zachowania jednostki. Potrafi określić kierunki pomocy psychologicznej osobom z wybranymi zaburzeniami psychicznymi lub zaburzeniami zachowania.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Rajska-Kulik
Prowadzący grup: Dominik Adamek, Lidia Baran, Izabela Rajska-Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z testu egzaminacyjnego (egzamin pisemny odbędzie się po odbyciu cyklu wykładów i wcześniejszym ustaleniu terminu)

Ocena z modułu ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen z wykładu i ćwiczeń


Pełny opis:

Efekty kształcenia założone w ramach modułu wskazują, że student po jego ukończeniu ma wiedzę dotyczącą normy i patologii w zakresie zdrowia psychicznego oraz zna przebieg procesu psychologicznej diagnozy klinicznej, posiada podstawowe informacje na temat postaci, przyczyn i uwarunkowań zaburzonego zachowania jednostki. Potrafi określić kierunki pomocy psychologicznej osobom z wybranymi zaburzeniami psychicznymi lub zaburzeniami zachowania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.