Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet 2. Psychologia aktywności ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-102.01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet 2. Psychologia aktywności ekonomicznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Górnik-Durose
Prowadzący grup: Małgorzata Górnik-Durose, Łukasz Jach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ogólna ocena modułu to 50% oceny z egzaminu + 50% oceny z ćwiczeń, przy czym zarówno z egzaminu jak i z ćwiczeń student musi uzyskać ocenę co najmniej dostateczną (3,0). Ostateczny wynik wpisywany do indeksu ustalany jest na podstawie następującej skali:

- od 3,00 do 3,25 – ocena dostateczna (3,0);

- od 3,26 do 3,75 – ocena dostateczna plus (3,5)

- od 3,76 do 4,25 – ocena dobra (4,0)

- od 4,26 do 4,60 – ocena dobra plus (4,5)

- od 4,61 do 5,00 – ocena bardzo dobra (5,0)

W wyjątkowych przypadkach – jeśli egzaminator lub prowadzący ćwiczenia uznają, iż student/studentka spełnili założone przez nich kryteria w stopniu wyróżniającym, ocena końcowa może zostać podwyższona.


Pełny opis:

Aktywność ekonomiczna jest istotną sferą działalności człowieka, która zdaje się pozostawać nieco z boku zagadnień, będących przedmiotem zainteresowania psychologii. Tymczasem relacje człowieka ze światem rządzonym regułami ekonomicznymi stanowią nieomal centralny problem codzienności. Zajęcia pokazują wzajemne przenikanie się mechanizmów psychologicznych i ekonomicznych. Pomagają zrozumieć z jednej strony jak człowiek tworzy rzeczywistość ekonomiczną, a z drugiej – jak ekonomia (w sensie specyficznego rodzaju związków ze światem zewnętrznym) kształtuje jednostki i relacje międzyludzkie.

W trakcie zajęć studenci przyswajają teorie i koncepcje wyjaśniające zachowania ekonomiczne. Nabywają umiejętności dostrzegania problemów człowieka, będącego zarówno podmiotem, jak i przedmiotem „na wolnym rynku”, który rozumiany jest nie tylko jako rzeczywistość ekonomiczna, ale również psychologiczna, sięgająca w głąb sposobu percepcji świata i siebie samego, tożsamości jednostkowej, osobowości, kompetencji interpersonalnych i społecznych, poczucia wolności i podmiotowości. Zajęcia przygotowują studentów – od strony teoretycznej, praktycznej i etycznej – do realizacji pewnych zadań zawodowych w biznesie i marketingu, w zakresie pomocy psychologicznej i wspierania indywidualnego rozwoju, a przede wszystkim do refleksyjnego i krytycznego uczestniczenia we współczesnej rzeczywistości ekonomiczno-społecznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jach
Prowadzący grup: Łukasz Jach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ogólna ocena modułu to 50% oceny z egzaminu + 50% oceny z ćwiczeń, przy czym zarówno z egzaminu jak i z ćwiczeń student musi uzyskać ocenę co najmniej dostateczną (3,0). Ostateczny wynik wpisywany do indeksu ustalany jest na podstawie następującej skali:

- od 3,00 do 3,25 – ocena dostateczna (3,0);

- od 3,26 do 3,75 – ocena dostateczna plus (3,5);

- od 3,76 do 4,25 – ocena dobra (4,0);

- od 4,26 do 4,60 – ocena dobra plus (4,5;

- od 4,61 do 5,00 – ocena bardzo dobra (5,0).

W wyjątkowych przypadkach – jeśli egzaminator lub prowadzący ćwiczenia uznają, iż student/studentka spełnili założone przez nich kryteria w stopniu wyróżniającym, ocena końcowa może zostać podwyższona.

Pełny opis:

WYKŁAD:

Aktywność ekonomiczna jest istotną sferą działalności człowieka, która zdaje się pozostawać nieco z boku zagadnień, będących przedmiotem zainteresowania psychologii. Tymczasem relacje człowieka ze światem rządzonym regułami ekonomicznymi stanowią nieomal centralny problem codzienności. Zajęcia pokazują wzajemne przenikanie się mechanizmów psychologicznych i ekonomicznych. Pomagają zrozumieć z jednej strony jak człowiek tworzy rzeczywistość ekonomiczną, a z drugiej – jak ekonomia (w sensie specyficznego rodzaju związków ze światem zewnętrznym) kształtuje jednostki i relacje międzyludzkie. W trakcie zajęć studenci przyswajają teorie i koncepcje wyjaśniające zachowania ekonomiczne. Nabywają umiejętności dostrzegania problemów człowieka, będącego zarówno podmiotem, jak i przedmiotem „na wolnym rynku”, który rozumiany jest nie tylko jako rzeczywistość ekonomiczna, ale również psychologiczna, sięgająca w głąb sposobu percepcji świata i siebie samego, tożsamości jednostkowej, osobowości, kompetencji interpersonalnych i społecznych, poczucia wolności i podmiotowości. Zajęcia przygotowują studentów – od strony teoretycznej, praktycznej i etycznej – do realizacji pewnych zadań zawodowych w biznesie i marketingu, w zakresie pomocy psychologicznej i wspierania indywidualnego rozwoju, a przede wszystkim do refleksyjnego i krytycznego uczestniczenia we współczesnej rzeczywistości ekonomiczno-społecznej.

ĆWICZENIA

Treści zajęć obejmują przygotowanie i przeprowadzenie projektu badawczego, dotyczącego teorii funkcjonujących w obrębie współczesnej psychologii ekonomicznej, obejmujących kwestie psychologicznego oddziaływania pieniędzy: teorii postaw wobec pieniądza, teorii aktywacji idei pieniądza oraz teorii opanowania trwogi. Poszczególne jednostki zajęciowej prowadzą studentów od etapu konceptualizacji prac, przez przygotowanie badań i analizę statystyczną zebranego materiału, aż do jego przedstawienia w formie pisemnego raportu. W trakcie pozostałych jednostek zajęciowych studenci będą mieli szansę zapoznać się z innymi podejściami psychologii ekonomicznej o szerokich zastosowaniach aplikacyjnych: teorią gier, neuroekonomią i neuromarketingiem.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.