Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultet 3. Psychologia ekstremalna. Metody wsparcia człowieka w skrajnych sytuacjach i środowiskach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-103.17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet 3. Psychologia ekstremalna. Metody wsparcia człowieka w skrajnych sytuacjach i środowiskach
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skorupa
Prowadzący grup: Agnieszka Skorupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

ZALICZENIE

- każda obecność na zajęciach to 11 x 5 pkt = max. 55 pkt

- każda aktywność na zajęciach to 11 x 5 pkt = max. 55 pkt

- wykonywanie prac indywidualnych i grupowych podczas zajęć

- wykonanie pracy zaliczeniowej max. 90 pkt


bdb 200-176

db+ 166-175

db 146-165

dst+ 131-145

dst 130-110


Pełny opis:

Ludzkie zachowanie w dużej mierze wynika z sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Pewne sytuacje, takie jak klęski żywiołowe, pandemie czy wypadki, zaskakują nas nagle i wymagają od nas natychmiastowej adaptacji do niesprzyjających warunków. Z drugiej strony ludzie często szukają wyzwań i możliwości sprawdzenia się w ekstremalnych warunkach, np. biorą udział w wyprawach wysokogórskich, uprawiają sporty ekstremalne, podróżują w odległe zakątki świata. Fakultet jest okazją do bliższego przyjrzenia się psychologicznym mechanizmom oddziałujących w sytuacjach ekstremalnych oraz cechom psychologicznym, które predysponują człowieka do lepszego radzenia sobie w ekstremalnych warunkach. Podczas zajęć w oparciu o najnowszą wiedzę naukową analizie zostaną poddane rzeczywiste sytuacje, w których dana osoba była narażona na niekorzystne warunki środowiskowe, przedstawione zostaną również podstawowe metody wspierania jednostek i grup znajdujących się w takich sytuacjach.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skorupa
Prowadzący grup: Agnieszka Skorupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

ZALICZENIE

- każda obecność na zajęciach to 10 x 5 pkt = max. 50 pkt (pierwsze i ostatnie zajęcia nie są brane pod uwagę)

- każda aktywność na zajęciach to 10 x 5 pkt = max. 50 pkt (pierwsze i ostatnie zajęcia nie są brane pod uwagę)

- praca projektowa 1 = 20 pkt

- praca projektowa 2 = 30 pkt


bdb 150-130

db+ 129-124

db 123-103

dst+ 102-97

dst 96-76

Pełny opis:

Ludzkie zachowanie w dużej mierze wynika z sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Pewne sytuacje, takie jak klęski żywiołowe, pandemie czy wypadki, zaskakują nas nagle i wymagają od nas natychmiastowej adaptacji do niesprzyjających warunków. Z drugiej strony ludzie często szukają wyzwań i możliwości sprawdzenia się w ekstremalnych warunkach, np. biorą udział w wyprawach wysokogórskich, uprawiają sporty ekstremalne, podróżują w odległe zakątki świata. Fakultet jest okazją do bliższego przyjrzenia się psychologicznym mechanizmom oddziałujących w sytuacjach ekstremalnych oraz cechom psychologicznym, które predysponują człowieka do lepszego radzenia sobie w ekstremalnych warunkach. Podczas zajęć w oparciu o najnowszą wiedzę naukową analizie zostaną poddane rzeczywiste sytuacje, w których dana osoba była narażona na niekorzystne warunki środowiskowe, przedstawione zostaną również podstawowe metody wspierania jednostek i grup znajdujących się w takich sytuacjach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)