Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet 5. Terapia systemowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-105.01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet 5. Terapia systemowa
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mateusiak
Prowadzący grup: Joanna Mateusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie ocen uzyskanych z egzaminu (waga 0,5) i pracy zaliczeniowej (waga: 0,5) zgodnie z zasadą:

3,00 do 3,25 - dostateczny;

3,26 do 3,75 - dostateczny plus;

3,76 do 4,25 - dobry;

4,26 do 4,60 - dobry plus;

4,61do 5,00 - bardzo dobry.


Aby zaliczyć moduł na ocenę pozytywną zarówno ćwiczenia jak i egzamin muszą być zaliczone na ocenę pozytywną.


Pełny opis:

Opanowanie wiedzy z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w systemie rodzinnym oraz wiedzy na temat technik pracy z objawem w rodzinie w ramach różnych podejść wypracowanych na gruncie nurtu systemowego.

Wykształcenie umiejętności dostrzegania i rozumienia kontekstu rodzinnego w przebiegu wybranych zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych; Opanowanie umiejętności zbierania informacji niezbędnych do opracowania genogramu oraz umiejętności analizowania i interpretowania genogramu.

Uwagi:

Aby zaliczyć moduł na ocenę pozytywną zarówno ćwiczenia jak i egzamin muszą być zaliczone na ocenę pozytywną.

Niezłożenie pracy zaliczeniowej skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń. Nieterminowe złożenie pracy zaliczeniowej skutkuje oceną niedostateczną, która będzie uwzględniona w obliczaniu oceny końcowej z ćwiczeń.

Dopuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mateusiak
Prowadzący grup: Joanna Mateusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie ocen uzyskanych z egzaminu (waga 0,5) i pracy zaliczeniowej (waga: 0,5) zgodnie z zasadą:

3,00 do 3,25 - dostateczny;

3,26 do 3,75 - dostateczny plus;

3,76 do 4,25 - dobry;

4,26 do 4,60 - dobry plus;

4,61do 5,00 - bardzo dobry.


Aby zaliczyć moduł na ocenę pozytywną zarówno ćwiczenia jak i egzamin muszą być zaliczone na ocenę pozytywną.

Pełny opis:

Moduł:

- wyposaża studenta w wiedzę z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w systemie rodzinnym oraz wiedzy na temat technik pracy z objawem w rodzinie w ramach różnych podejść wypracowanych na gruncie nurtu systemowego.

- wykształca umiejętność dostrzegania i rozumienia kontekstu rodzinnego w przebiegu wybranych zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych;

- pozwala na opanowanie umiejętności zbierania informacji niezbędnych do opracowania genogramu oraz umiejętności analizowania i interpretowania genogramu.

Uwagi:

Termin złożenia pracy zaliczeniowej: 21.12.2017 r. Nieterminowe oddanie pracy zaliczeniowej skutkuje oceną niedostateczną, która będzie uwzględniana w ocenie końcowej.

Brak zaliczenia ćwiczeń uniemożliwia udział w pierwszym terminie egzaminu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mateusiak
Prowadzący grup: Joanna Mateusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie ocen uzyskanych z egzaminu (waga 0,5) i pracy zaliczeniowej (waga: 0,5) zgodnie z zasadą:

3,00 do 3,25 - dostateczny;

3,26 do 3,75 - dostateczny plus;

3,76 do 4,25 - dobry;

4,26 do 4,60 - dobry plus;

4,61do 5,00 - bardzo dobry.


Aby zaliczyć moduł na ocenę pozytywną zarówno ćwiczenia jak i egzamin muszą być zaliczone na ocenę pozytywną.

Pełny opis:

Moduł:

- wyposaża studenta w wiedzę z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w systemie rodzinnym oraz wiedzy na temat technik pracy z objawem w rodzinie w ramach różnych podejść wypracowanych na gruncie nurtu systemowego.

- wykształca umiejętność dostrzegania i rozumienia kontekstu rodzinnego w przebiegu wybranych zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych;

- pozwala na opanowanie umiejętności zbierania informacji niezbędnych do opracowania genogramu oraz umiejętności analizowania i interpretowania genogramu.

Uwagi:

Termin złożenia pracy zaliczeniowej: 29.11.2018 r. Nieterminowe oddanie pracy zaliczeniowej skutkuje oceną niedostateczną, która będzie uwzględniana w ocenie końcowej.

Brak zaliczenia ćwiczeń uniemożliwia udział w pierwszym terminie egzaminu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mateusiak
Prowadzący grup: Joanna Mateusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie ocen uzyskanych z egzaminu (waga 0,5) i pracy zaliczeniowej (waga: 0,5) zgodnie z zasadą:

3,00 do 3,25 - dostateczny;

3,26 do 3,75 - dostateczny plus;

3,76 do 4,25 - dobry;

4,26 do 4,60 - dobry plus;

4,61do 5,00 - bardzo dobry.


Aby zaliczyć moduł na ocenę pozytywną zarówno ćwiczenia jak i egzamin muszą być zaliczone na ocenę pozytywną.

Pełny opis:

Moduł:

- wyposaża studenta w wiedzę z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w systemie rodzinnym oraz wiedzy na temat technik pracy z objawem w rodzinie w ramach różnych podejść wypracowanych na gruncie nurtu systemowego.

- wykształca umiejętność dostrzegania i rozumienia kontekstu rodzinnego w przebiegu wybranych zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych;

- pozwala na opanowanie umiejętności zbierania informacji niezbędnych do opracowania genogramu oraz umiejętności analizowania i interpretowania genogramu.

Uwagi:

Termin złożenia pracy zaliczeniowej: 12.12.2019 r. Nieterminowe oddanie pracy zaliczeniowej skutkuje oceną niedostateczną, która będzie uwzględniana w ocenie końcowej.

Brak zaliczenia ćwiczeń uniemożliwia udział w pierwszym terminie egzaminu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.