Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet 6. Atrakcyjność interpersonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-106.09 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet 6. Atrakcyjność interpersonalna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Moroń
Prowadzący grup: Marcin Moroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Posiadanie wiedzy z zakresu teorii biologicznych wyjaśniających preferencje związane z atrakcyjnością osobniczą i ich adaptacyjną wartością. Znajomość koncepcji psychologicznych wyjaśniających uwarunkowania i moderatory atrakcyjności interpersonalnej.


Kolokwium pisemne zawierające pytania problemowe, testowe jednokrotnego wyboru oraz otwarte, których celem jest sprawdzenie wiedzy z zakresu analizowanych treści oraz umiejętności wyprowadzania wniosków.


Skala ocen z kolokwium:


51%-60% (wyniku maksymalnego) = dst (3,0; E)

61%-70% = dst+ (3,5; D)

71%-80% = db (4,0; C)

81%-90% = db+ (4,5; B)

91%-100% = bdb (5,0; A)


Przygotowanie pracy pisemnej wymaga zarówno wiedzy merytorycznej z zakresu treści objętych programem przedmiotu, jak i umiejętności analizy wybranego zjawiska z zastosowaniem podejść teoretycznych, dyskutowanych w czasie zajęć. Student dokonuje selekcji przedmiotu analizy, nawiązującego do poruszanych treści, i istotnego pod względem społecznym (np. obowiązujące mody i trendy w zakresie atrakcyjności określonych cech fizycznych lub charakterystyk zachowania, przemiany preferencji i standardów piękna, piękno w sztuce, nowe zaburzenia związane z wizerunkiem: ortoreksja, bigoreksja, etc., radzenie sobie z zaniżoną samooceną związaną z wyglądem, etc.). Następnie dyskutuje wybrane aspekty zjawiska wyprowadzając kategorie analizy z odpowiednich ujęć teoretycznych. Student potrafi także dokonać diagnozy potencjalnych konsekwencji analizowanego zjawiska, zaś w uzasadnionych przypadkach wskazać i uzasadnić pożądane sposoby działania, odpowiadające na zagrożenia lub korzyści płynące z analizowanego zjawiska.


Ocena pracy będzie ustalana w oparciu o realizację następujących wymagań:

(1) poprawność doboru i konceptualizacji wybranego problemu oraz jego adekwatność dla przedmiotu kursu (0 – 2 pkt.)

(2) diagnoza zjawiska – jego szczegółowy i wielowymiarowy opis (0 – 4 pkt.)

(3) analiza zjawiska z odwołaniem do odpowiednich ujęć teoretycznych (0 – 4 pkt)

(4) poprawna analiza konsekwencji zjawiska – jednostkowych i społecznych (0 – 2 pkt.)


Ocena z pracy empirycznej będzie ustalana w oparciu o następujące kryterium procentowe:

51%-60% (punktacji maksymalnej za wszystkie kryteria) =dst

61%-70%=dst+

71%-80%=db

81%-90%=db+

91%-100%=bdb


Ocena końcowa jest ustalana na podstawie średniej arytmetyczna z kolokwium i pracy pisemnej.

Pełny opis:

1. Atrakcyjność a dobór płciowy i teoria sygnalizacji biologicznej.

2. Wybrane konteksty biologii atrakcyjności: cechy dziecięce i proporcje ciała.

3. Wybrane konteksty biologii atrakcyjności: pigmentacja skóry, owłosienie i zapach..

4. Wybrane konteksty biologii atrakcyjności: twarz, głos i śmiech.

5. Atrakcyjność sygnałów inteligencji. Atrakcyjność cech osobowości.

6. Uwarunkowania, mechanizmy i moderatory atrakcyjności.

7. Neurobiologia pożądania, miłości romantycznej i przywiązania.

8. Komunikowanie interpersonalne a atrakcyjność. Atrakcyjność w rozmowie kwalifikacyjnej, środowisku pracy, interakcjach z klientem.

9. Komplementarność/podobieństwo potrzeb, zgodność postaw a atrakcyjność.

10. Atrakcyjność a władza i wywieranie wpływu społecznego.

11. Atrakcyjność wzajemna w bliskich związkach. Idealizacja partnera romantycznego.

12. Percepcja atrakcyjności własnej, jej korelaty i konsekwencje.

13. Motywowane dążeniem do atrakcyjności korygowanie ciała.

14. Atrakcyjność jako wabik. Atrakcyjność w reklamie, kreowaniu marki, marketingu politycznym, środowisku pracy.

15. Podsumowanie zajęć, prezentacja prac zaliczeniowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.