Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPK_M02_Przedmiot i struktura psychologii klinicznej. Zakres zastosowania psychologii klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-211 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPK_M02_Przedmiot i struktura psychologii klinicznej. Zakres zastosowania psychologii klinicznej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Kurs wprowadza w tematykę psychologii klinicznej.

Pełny opis:

• Przedmiot i zadania psychologii klinicznej. Rola i zadania psychologa klinicznego w różnych dziedzinach życia społecznego.

• Czynniki determinujące zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Biologiczne, psychospołeczne i socjokulturowe przyczyny zaburzeń. Systemowe poziomy zaburzeń psychicznych.

• Koncepcje normy, zdrowia psychicznego i patologii w psychologii klinicznej. Modele klasyfikacji zaburzeń według ICD-10 i DSM-IV.5

• Pojecie sytuacji trudnej i stresu w literaturze tematu.

• Mechanizmy obronne osobowości - definicje, pojęcia, podziały, ogólna charakterystyka.

• Psychopatologia jako proces. Czynniki determinujące proces powstawania zaburzeń oraz proces zdrowienia.

• Lęki i zaburzenia nerwicowe. Zaburzenia osobowości. Psychozy schizofreniczne. Zaburzenia nastroju. Zaburzenia odżywiania.

• Kryzys i jego główne przejawy w życiu człowieka. Rodzaje i różnicowanie kryzysów, rozwojowe i wynikające z destabilizacji psychicznej osoby w toku jej życia. Odporność psychiczna.

• Diagnoza kliniczna. Metody diagnozowania psychologicznego z perspektywy dyscypliny psychologii klinicznej.

• Pomoc psychologiczna. Czynniki warunkujące odpowiednie formy pomocy psychologicznej. Ogólna charakterystyka rodzajów pomocy udzielanej przez psychologa.

• Etyczne oraz prawne aspekty działań psychologicznych - uprawnienia i ograniczenia w procesie diagnozowania i udzielania pomocy psychologicznej. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (kontekst tajemnicy zawodowej, ochrony praw pacjenta, zasad leczenia przymusowego). Ustawa o zawodzie psychologa.

Literatura:

literatura obowiązkowa

• Bilikiewicz A. (2001): Psychiatria. Warszawa, PZWL.

• Caplan H.,Sadoch B.J. (1995). Psychiatria kliniczna. Wrocław. Urban-Partner.

• Carson R.C., Butcher J.Mineka S.(2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk.GWP.

• Cierpiałkowska L. (2004). Zaburzenia osobowości. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza.

• Cierpiałkowska L.(2007). Psychopatologia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „ Scholar”.

• Jakubik A.( 1995). Zaburzenia osobowości. Warszawa. PZWL.

• Rosenhan D.l, Seligman E.P.(2003). Psychopatologia. Warszawa, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

• Sęk H.(2011). Psychologia kliniczna T1,2. Warszawa. PWN.

• Strelau J.(2000).Psychologia: Tom III. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

literatura uzupełniająca

• Kępiński A. (2002). Poznanie chorego. Kraków. Wydawnictwo Literackie

• Kępiński A.(1980). Lęk. Warszawa, PZWL .

• Kępiński A. (2003): Schizofrenia. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

• Kępiński A. (2004): Melancholia. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

• Yalom I. D. (2000): Kat miłości. Opowieści psychoterapeutyczne. Warszawa. Santorski & CO.

• Yalom I. D. (2008): Mama i sens życia. Warszawa. Santorski & CO.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagane jest opanowanie przez studentów wiedzy przedstawionej im podczas wykładów i poszerzonej o podaną literaturę.

Podstawą oceny jest zdanie egzaminu z możliwością podwyższenia przy wysokiej aktywności studenta podczas całego kursu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rojewska
Prowadzący grup: Katarzyna Rojewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.