Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPP_M10_Trening umiejętności kierowniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-283 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPP_M10_Trening umiejętności kierowniczych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 9 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Pollak
Prowadzący grup: Mateusz Paliga, Anita Pollak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Praca przygotowana w formie pisemnej drukowanej, nie później niż do końca sesji zaliczeniowej.

Oceny dokonuje prowadzący na podstawie ustalonych kryteriów przekazanych grupie na początku semestru. Praca obejmuje wszystkie podane części (1. Opis warunków badania; 2. Obliczenie wyników testowych i ich graficzna prezentacja oraz interpretacja wyników w poszczególnych testach; 3. Integracja wyników w określonych obszarach (komunikacja, osobowość, wpływ społeczny/przywództwo, skuteczność) i ich opis); 4. Sformułowanie informacji zwrotnej dla badanego) oraz jest złożona w ustalonym terminie.

Ocenie podlega jakość opracowania – widoczny w treści stopień opanowania wiedzy teoretycznej i sposób jej zastosowania, poprawność logiczna i jakość wniosków, stosunek objętości pracy do jej jakości, formalna strona opracowania.

Ocena stanowi 60% oceny końcowej modułu. Pozostałe 40% to ocena aktywności studenta na zajęciach (przygotowanie do zajęć w postaci zapoznania się z polecaną literaturą, uczestnictwo w dyskusji, praca w grupie podczas zajęć).

Pełny opis:

Trening umiejętności kierowniczych stanowi 10 moduł ścieżki specjalizacyjnej psychologia pracy i organizacji, realizowany jest w bloku: promocja – profilaktyka – korekcja.

Student w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi zidentyfikować czynniki utrudniające osiąganie przez organizację i osoby zarządzające nią założonych celów. Zna środki i strategie służące rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji. Posiada wiedzę na temat sposobów udzielania pomocy osobom przeżywającym różnego rodzaju trudności w miejscu pracy oraz poza nim. Potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na rozwiązania praktyczne. Potrafi zaproponować rozwiązania problemów w zależności od kontekstu sytuacyjnego i organizacyjnego, w tym kwestii związanych z procesami: tworzenia efektywnych zespołów i organizacji oraz zmian i kryzysów w organizacji. Posiada umiejętność sporządzania oceny funkcjonowania organizacji i w sposób zrozumiały potrafi przedstawić wnioski i zalecenia.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Pollak
Prowadzący grup: Mateusz Paliga, Anita Pollak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się: ocena z pracy zaliczeniowej (max 50pkt), obecność (do 2 nieobecności +20pkt, 3 nieobecności +15pkt, 4 nieobecności 10pkt, więcej niż 4 nie przyznaje się pkt) oraz aktywny udział w zajęciach (+5pkt: poszukiwanie rozwiązań dla przedstawianych problemów, kreowanie pozytywnej atmosfery dla pracy grupowej, poszukiwanie nowej literatury).

60 pkt - ocena dost

61-70 pkt - dost plus

71-80 pkt - db

81-90 pkt - db plus

91-100 pkt - bdb

Pełny opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania organizacji i podniesieniu umiejętności radzenia sobie menedżera z problemami związanymi z wzrostem efektywności pracy oraz realizacją działań służących utrzymaniu dobrostanu jednostki.

Podczas zajęć zostaną omówione metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu pozytywnego środowiska pracy, planowaniu efektywnego procesu produkcji oraz opracowywania strategii osiągania celów organizacyjnych i osobistych. Przedstawiane w trakcie zajęć analizy przypadków mają służyć rozwinięciu umiejętności identyfikowania problemów, generowania rozwiązań oraz wypracowanie kryteriów ich oceny. Studenci będą przygotowywani do prezentowania opracowanych przez siebie rozwiązań.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Paliga
Prowadzący grup: Mateusz Paliga, Anita Pollak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Pollak
Prowadzący grup: Mateusz Paliga, Anita Pollak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Złożenie w terminie pracy zaliczeniowej - diagnozy kierowniczej (max 50 pkt.)

Praca przygotowana w formie pisemnej drukowanej wraz z wypełnionymi przez badanego kwestionariuszami.

Oceny dokonuje prowadzący na podstawie ustalonych kryteriów. Praca obejmuje wszystkie podane części (1. Opis warunków badania; 2. Obliczenie wyników testowych i ich graficzna prezentacja oraz interpretacja wyników w poszczególnych testach; 3. Integracja wyników w określonych obszarach (komunikacja, osobowość, wpływ społeczny/przywództwo, skuteczność) i ich opis); 4. Sformułowanie informacji zwrotnej dla badanego) oraz jest złożona w ustalonym terminie.

Ocenie podlega jakość opracowania – widoczny w treści stopień opanowania wiedzy teoretycznej i sposób jej zastosowania, poprawność logiczna i jakość wniosków, stosunek objętości pracy do jej jakości, formalna strona opracowania.


2. Obecność na zajęciach (51% obecności jest warunkiem koniecznym):

a. komplet obecności - 20 pkt.

b. 1 nieobecność - 15 pkt.

c. 2 nieobecności - 10 pkt.

d. 3 i więcej nieobecności - 0 pkt. i konieczność “odrobienia”


3. Przygotowanie sylwetki kierownika, który odniósł sukces (max 10 pkt.)


4. Aktywność na zajęciach (max 20 pkt.)


Pełny opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania organizacji i podniesieniu umiejętności radzenia sobie menedżera z problemami związanymi z wzrostem efektywności pracy oraz realizacją działań służących utrzymaniu dobrostanu jednostki.

Podczas zajęć zostaną omówione metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu pozytywnego środowiska pracy, planowaniu efektywnego procesu produkcji oraz opracowywania strategii osiągania celów organizacyjnych i osobistych. Przedstawiane w trakcie zajęć analizy przypadków mają służyć rozwinięciu umiejętności identyfikowania problemów, generowania rozwiązań oraz wypracowanie kryteriów ich oceny. Studenci będą przygotowywani do prezentowania opracowanych przez siebie rozwiązań.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Pollak
Prowadzący grup: Anita Pollak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Złożenie w terminie pracy zaliczeniowej - diagnozy kierowniczej (max 50 pkt.)

Praca przygotowana w formie pisemnej wraz ze zeskanowanymi wypełnionymi przez badanego kwestionariuszami wgrana na platformę Moodle.

Oceny dokonuje prowadzący na podstawie ustalonych kryteriów. Praca obejmuje wszystkie podane części (1. Opis warunków badania; 2. Obliczenie wyników testowych i ich graficzna prezentacja oraz interpretacja wyników w poszczególnych testach; 3. Integracja wyników w określonych obszarach (komunikacja, osobowość, wpływ społeczny/przywództwo, skuteczność) i ich opis); 4. Sformułowanie informacji zwrotnej dla badanego) oraz jest złożona w ustalonym terminie.

Ocenie podlega jakość opracowania – widoczny w treści stopień opanowania wiedzy teoretycznej i sposób jej zastosowania, poprawność logiczna i jakość wniosków, stosunek objętości pracy do jej jakości, formalna strona opracowania.


2. Obecność na zajęciach (51% obecności jest warunkiem koniecznym):

a. komplet obecności - 20 pkt.

b. 1 nieobecność - 15 pkt.

c. 2 nieobecności - 10 pkt.

d. 3 i więcej nieobecności - 0 pkt. i konieczność “odrobienia”


3. Przygotowanie sylwetki kierownika, który odniósł sukces (max 10 pkt.)


4. Aktywność na zajęciach (max 20 pkt.)


Pełny opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania organizacji i podniesieniu umiejętności radzenia sobie menedżera z problemami związanymi z wzrostem efektywności pracy oraz realizacją działań służących utrzymaniu dobrostanu jednostki.

Podczas zajęć zostaną omówione metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu pozytywnego środowiska pracy, planowaniu efektywnego procesu produkcji oraz opracowywania strategii osiągania celów organizacyjnych i osobistych. Przedstawiane w trakcie zajęć analizy przypadków mają służyć rozwinięciu umiejętności identyfikowania problemów, generowania rozwiązań oraz wypracowanie kryteriów ich oceny. Studenci będą przygotowywani do prezentowania opracowanych przez siebie rozwiązań.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.