Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PZ I(II) 2.1. Dignostyka i interwencja w psychologii sądowej - Poradnictwo i interwencje psychologiczne w sprawach sądowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS925D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PZ I(II) 2.1. Dignostyka i interwencja w psychologii sądowej - Poradnictwo i interwencje psychologiczne w sprawach sądowych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 7 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu zagadnień diagnozy i interwencji, mediacji o raz elementów negocjacji policyjnych ze szczególnym uwzględnieniem przypadków negocjacji z osobami zaburzonymi. Przyswojenie przez słuchaczy zagadnień i umiejętności praktycznych z zakresu teorii i praktyki mediacji.

Pełny opis:

Poradnictwo psychologiczne dla rodziców (w RODK-ach) w sprawach o demoralizację ich dzieci (nieletnich).

Poradnictwo psychologiczne (w RODK-ach) w sprawach o demoralizację nieletnich – w stosunku do nielet-nich.

 Zagadnienia diagnostyczne i poradnictwo psychologiczne dla nieletnich (w RODK-ach).

 Doradztwo i opiniodawstwo psychologiczne w sprawach o adopcje.  Mediacje sądowe w sprawach nieletnich (dwa zajęcia)

 Mediacje sądowe w sprawach karnych dorosłych. (dwa zajęcia)

 Mediacje i negocjacje w penitencjarystyce. (dwa zajęcia)

 Mediacje i negocjacje w sprawach rozwodowych. (dwa zajęcia)

 Negocjacje Policyjne.

 Diagnoza osobowości na potrzeby orzecznictwa sądowego.

Literatura:

Czrnecka-Dzialuk B., Wójcik, D. (2001). Mediacja w sprawach nieletnich w świetle teorii i badań. Warszawa: wyd. Typo-grafia Grzegołowska-Klarkowska, H. (1986). Mechanizmy obronne osobowości. Warszawa: PWN Ostrowska, K. (2008). Psychologia resocjalizacyjna. Warszawa

Piekacz A., Styl Życia a poziom realizacji normatywnych zadań rozwojowych u gimnazjalistów, Katowice, 2008 (niepubl. Rozprawa doktorska) UŚl.

Przybyła-Basista, H. (2006). Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Katowice: Wyd. UŚL.

Rode, M. (2009). Instytucja mediacji w sprawach karnych osób dorosłych – charakterystyka i funkcjonowanie. W: J. Stanik (red.). Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Katowice: Wyd. UŚL

Trepka-Staorsta, J. (2003). Rodzaje motywacji do podjęcia decyzji o adopcji a treści potrzeby sensu życia. (niepubl. rozprawa doktorska) UŚl.

Metody i kryteria oceniania:

2 Prace Zaliczeniowe

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.