Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PZ I(II) 3.1. Promocja - profilaktyka - korekcja w psychologii sądowej - Psychologia resocjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS928W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PZ I(II) 3.1. Promocja - profilaktyka - korekcja w psychologii sądowej - Psychologia resocjalizacyjna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 9 sem. psychologii /wiecz. mag./
Strona przedmiotu: http://www.ip.us.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

- Uzyskanie wiedzy z zakresu działalności resocjalizacyjnej z zakładach zamkniętych.

- Uzyskanie wiedzy nt. roli i zadań psychologa w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym

Pełny opis:

1. Pojęcie i cele resocjalizacji.

2. Rola i zadania psychologa w zakładzie resocjalizacyjnym.

‐ Rola diagnosty.

‐ Rola doradcy.

‐ Role psychokorekcyjne.

‐ Rola w ocenianiu efektów resocjalizacyjnych.

3. Zasady organizacyjno- penitencjarne Zakładu Karnego.

4. Deprywacyjny charakter Zakładu Karnego.

5. Socjopsychologiczne zasady organizacji społeczności zamkniętego zakładu resocjalizacyjnego.

6. Przejawy podkultury przestępczej z zakładzie resocjalizacyjnym.

7. Główne kierunki oddziaływań resocjalizacyjnych a rola i zadania psychologa

Literatura:

J. M. Stanik, Psychologiczne aspekty działalności resocjalizacyjnej (w:) . J. Lubelski, J. M. Stanik, L. Tyszkiewicz, Wybrane zagadnienia psychologii dla prawników, Warszawa 1986, Wyd. Prawnicze.

J. M. Stanik, Wybrane zagadnienia psychologii dla prawników, Warszawa 1986, Wyd. Prawnicze.

A. Lewicki, L. Paryzek, B. Waligóra, Podstawy psychologii penitencjarnej (w:) Psychologia kliniczna, (red.:) A. Lewicki, Warszawa 1978, PAN.

M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001, Wyd. Prawnicze.

H. Machel, Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk 1994, Wyd. UG.

B. Urban, J. M. Stanik (red.:) Resocjalizacja T.1 i T 2, Warszawa 2007, PWN.

J.M. Stanik, Psychologiczne problemy :drugiego życia” w warunkach dyscyplinarnej izolacji, (w:) Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, „Prace psychologiczne”, nr 8, Katowice 1976, Wyd. UŚl.

M. Szaszkiewicz, Tajemnice grypserki, Kraków 1997, Wyd. Instytut Ekspertyz Sądowych.

H. Sęk, A. Brzezińska, Podstawy pomocy psychologicznej (w:) Psychologia, (red.:)

J. Strelau, D. Doliński, Gdańsk 2008, GWP.

Efekty uczenia się:

- Uzyskanie wiedzy z zakresu działalności resocjalizacyjnej z zakładach zamkniętych.

- Uzyskanie wiedzy nt. roli i zadań psychologa w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: rygorowe na podstawie obecności (nie mniej niż 80% frekwencja), prac zaliczeniowych oraz kolokwium zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiola Friedrich
Prowadzący grup: Wiola Friedrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie: rygorowe na podstawie obecności, prac zaliczeniowych oraz kolokwium zaliczeniowego

Pełny opis:

1. Pojęcie i cele resocjalizacji.

2. Rola i zadania psychologa w zakładzie resocjalizacyjnym.

‐ Rola diagnosty.

‐ Rola doradcy.

‐ Role psychokorekcyjne.

‐ Rola w ocenianiu efektów resocjalizacyjnych.

3. Zasady organizacyjno- penitencjarne Zakładu Karnego.

4. Deprywacyjny charakter Zakładu Karnego.

5. Socjopsychologiczne zasady organizacji społeczności zamkniętego zakładu resocjalizacyjnego.

6. Przejawy podkultury przestępczej z zakładzie resocjalizacyjnym.

7. Główne kierunki oddziaływań resocjalizacyjnych a rola i zadania psychologa

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.