Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PZ I(II) 3.2. Promocja - profilaktyka - korekcja w psychologii sądowej - Psychologiczne problemy profilaktyki społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS929W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PZ I(II) 3.2. Promocja - profilaktyka - korekcja w psychologii sądowej - Psychologiczne problemy profilaktyki społecznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 9 sem. psychologii /wiecz. mag./
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piekacz
Prowadzący grup: Anna Piekacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, jednak sama obecność nie jest wystarczająca do uzyskania zaliczenia. Student może opuścić bez podania przyczyny jedną jednostkę zajęciową. Większą liczbę nieobecności należy odrabiać podczas dyżurów prowadzącego.


Ocena ustalana jest na podstawie następujących kryteriów:

- aktywny udział w zajęciach – uzyskanie czterech plusów za poprawną odpowiedź na zadane pytanie podczas zajęć podnosi ocenę końcową o pół stopnia. Podczas jednych zajęć można uzyskać jeden plus: weryfikacja wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej

- praca pisemna – opracowanie szczegółowego programu profilaktycznego na zadany temat – merytoryczna ocena wersji papierowej programu

- umiejętność integrowania wiedzy będzie oceniana na podstawie przeprowadzonej prezentacji opracowanego programu profilaktycznego oraz poziomu dyskusji na poruszony w prezentacji temat

Plusy za aktywność można uzyskać na każdej jednostce tematycznej poruszającej teoretyczne zagadnienia, wymagające przygotowania z zadanej literatury. Student będzie miał możliwość uzyskania plus’a za odpowiedź na pytanie prowadzącego. Prowadzący może imiennie poprosić studenta o udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Jeśli student nie odpowie na drugie z kolei zadane mu pytanie otrzyma minus. Cztery minusy obniżają ocenę końcową o pół.


Prezentacje opracowanych programów mogą być realizowane od 7 jednostki tematycznej. Ocena całościowa opracowanego programu profilaktycznego obejmuje: prezentację podczas zajęć przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej trwająca 15-20 minut, omówienie podstaw teoretycznych poruszanej problematyki oraz możliwości zastosowań programu, zachęcenie słuchaczy do dyskusji, złożenie programu w formie papierowej prowadzącemu zajęcia, prowadzący do dnia wpisywania zaliczeń do indeksu dokona weryfikacji merytorycznej programu.


Pełny opis:

Założenia profilaktyki społecznej. Cele, zadania, formy i funkcje działań profilaktycznych, poziomy profilaktyki, profilaktyka w społeczności lokalnej.

Działalność profilaktyczna w systemie pomocy społecznej, założenia pracy socjalnej i asystentury rodzinnej. Charakterystyka problemów społecznych w Polsce.

Specyfika roli zawodowej psychologa w systemie pomocy społecznej (zadanie w placówce opiekuńczo – wychowawczej)

Podstawy działań profilaktycznych. Typy i modele programów profilaktycznych. Interdyscyplinarny charakter działań profilaktyki społecznej.

Promocja zdrowia a profilaktyka społeczna. Idea zrównoważonego rozwoju w działalności profilaktycznej. Zasada pomocniczości.

Specyfika grup objętych profilaktyką: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka.

Konstruowanie programów profilaktycznych. Problem doboru form przekazu dla danego odbiorcy. Dobór strategii i metod. Partyworking – innowacyjne programy profilaktyczne.

Profilaktyczna działalność psychologa w różnych instytucjach: zadania i formy oddziaływań.

Działalność profilaktyczna/prewencyjna w obszarach tematycznych:

- współczesne uzależnienia (leki, dopalacze, narkotyki, papierosy, bigoreksja, ortoreksja)

- patologie seksualne (prostytucja, pornografia dziecięca, kazirodztwo), gwałt, wczesna aktywność seksualna, zachorowalność na choroby weneryczne

- ucieczki z domów rodzinnych, zakładów wychowawczych, zakładów poprawczych, dzieci ulicy (uciekinierzy, galerianki, włóczędzy, blokersi, poszukiwacze przygód)

- zaburzenia rozwojowe (FAS, zaburzenia, które wynikają z zaniedbań dorosłych wobec nienarodzonego dziecka)

- przemoc w rodzinie, dzieciobójstwo, aborcja, dzieci niechciane

- agresja w szkole, przemoc w placówkach opiekuńczych

- rozwiązywanie rodzin zastępczych

- samobójstwa, sekty

- wykluczenie społeczne (interseksualizm, transgenderyzm, niepełnosprawność, uprzedzenia), bieda (pauperyzacja: ubożenie społeczeństwa), bezrobocie

- handel ludźmi: nielegalne adopcje, handel dziećmi, handel kobietami, handel narządami, handel tanią siłą roboczą, mobbing, korupcja

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.