Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metodologii badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-ZZL-N1-PMBS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy metodologii badań społecznych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Batko
Prowadzący grup: Barbara Batko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia ważona ocen uzyskanych w ramach przyjętych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (wagi: test zaliczeniowy – 0,4; ocena ciągła – 0,6)

Pełny opis:

1. Elementy wiedzy o nauce i poznaniu naukowym

 Pojęcie nauki. Współczesna klasyfikacja nauk. Rola nauk społecznych w poznaniu rzeczywistości społeczno-gospodarczej

 Badania społeczne. Metodologiczne aspekty badań społecznych. Istota badania ekonomicznego. Walor teoretyczny i praktyczny. Przedmiot i cele badań. Społeczny kontekst ba-dań – aspekty etyczne i polityczne. Zastosowanie badań społecznych. Źródła błędów w badaniach

2. Proces badawczy

 Strategia i projektowanie procesu badawczego. Rola badań pilotażowych

 Problem badawczy. Formułowanie ekonomicznych problemów badawczych. Typy i formy problemów badawczych. Powszechne i naukowe postawy wobec problemów badawczych.

 Hipoteza. Typy hipotez. Tworzenie hipotez badawczych

 Wskaźniki i zmienne w badaniach społecznych. Pojęcia podstawowe. Funkcje wskaźników i zmiennych w badaniu zjawisk społecznych

3. Metody i techniki badań społecznych

 Metody badań społecznych – potoczne i naukowe ujmowanie zjawisk społecznych. Typo-logia metod fakultatywnych. Metody ogólne i szczegółowe. Techniki badań społecznych. Wykorzystywanie w badaniu danych faktograficznych. Statystyka w badaniach społecznych

4. Źródła wiedzy w badaniach społecznych

 Dane, informacja, wiedza. Informacja a prawo. Źródła informacji w XXI wieku. Strategie wyszukiwania źródeł. Informacja internetowa i jej jakość

5. Wyniki poznania naukowego

 Praca naukowa jako szczególny forma pracy twórczej. Organizacja pracy naukowej. Koncepcja pracy naukowej, gromadzenie i preparacja danych i informacji, analiza ilościowa i jakościowa, sprawozdanie z badań, wyjaśnianie zjawisk społecznych i wnioskowanie

 Redakcja tekstu naukowego opracowania – unikanie błędów. Język naukowych tekstów ekonomicznych. Struktura tekstu opracowania. Cytowanie zapożyczeń i obcych poglądów, techniki przypisów. Tablice, ilustracje graficzne (schematy, wykresy, ryciny). Rodzaje błędów i sposoby ich unikania

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Juszczyk
Prowadzący grup: Anna Brosch, Stanisław Juszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Juszczyk
Prowadzący grup: Anna Brosch, Stanisław Juszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.