Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa semestralna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-ZZL-N1-PRA-ZS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa semestralna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 14.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 320 godzin więcej informacji
Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chudy-Hyski, Michał Ochwat
Prowadzący grup: Dorota Chudy-Hyski, Michał Ochwat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Oceny dokonuje prowadzący na podstawie przedstawionych przez studentów prac oraz ocen z zawodowej praktyki studenckiej wystawionej przez Uczelnianego Opiekuna Praktyk i Zakładowe Opiekuna Praktyk.

Pełny opis:

Praktyki stanowią część programu kształcenia. Ich celem jest: poznanie zasad funkcjonowania organizacji, struktury organizacyjnej, podziału kompetencji i procedur obowiązujących w organizacji; rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach, kształtowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej; przygotowanie studenta do interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów praktycznych, a także do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)