Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja i negocjacje kryzysowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-ZZL-S1-L-KNK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja i negocjacje kryzysowe
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponikowska
Prowadzący grup: Katarzyna Ponikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

- aktywność podczas zajęć - 30%

- przygotowanie studium przypadku- 40%

- wynik testu końcowego - 30%

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie cech sytuacji kryzysowych oraz przedstawienie poszczególnych etapów procesów negocjacyjnych w różnych sferach życia. Zaprezentowane zostaną teoretyczne podstawy oraz praktyczne zastosowanie umiejętności negocjacyjnych opartych na kompetencjach związanych z komunikacją werbalną oraz niewerbalną. Główny naciska zostanie położony na komunikację i negocjacje w sytuacjach kryzysowych.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są na platformie MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)