Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Relacje międzykulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-ZZL-S1-W1-RM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Relacje międzykulturowe
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Cekiera
Prowadzący grup: Rafał Cekiera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Warsztat - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Obowiązki:

- uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne maksymalnie 2 nieobecności, powyżej 3 nieobecności – obowiązuje konieczność napisania pracy na zadany temat);

- wnikliwa, krytyczna lektura tekstów i przygotowanie się do warsztatów;

- aktywność podczas warsztatów;

- zespołowe przygotowanie, zreferowanie oraz moderacja dyskusji na wybrany temat.


Na ocenę składają się w równym stopniu:

- ocena aktywności podczas warsztatów

- ocena przygotowanej części warsztatowej przez poszczególne grupy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w kompetencje dotyczące komunikacji międzykulturowej i funkcjonowania w zróżnicowanym kulturowo środowisku. Zaprezentowane, omówione i przećwiczone na konkretnych przypadkach zostaną wielorakie aspekty międzykulturowych kompetencji. Studenci zapoznają się z podstawowymi kulturowymi uwarunkowaniami zachowań w gospodarce i biznesie. Szczególny nacisk położony zostanie na obszary bezpośrednio związane z zarządzaniem i pracą w wielokulturowej organizacji, co powinno wyposażyć studentów w umiejętności potrzebne do efektywnego pozyskiwania i zarządzania zróżnicowanymi kulturowo zasobami ludzkimi. W trakcie warsztatów prezentowane będą także podstawowe bariery w relacjach międzykulturowych oraz ćwiczone sposoby ich przełamywania.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Czaja
Prowadzący grup: Kamila Czaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Oceną końcową jest ocena z warsztatu ustalona na podstawie kryteriów podanych w sylabusie zajęć.

Pełny opis:

W ramach zajęć warsztatowych studenci zdobywają kompetencje międzykulturowe przydatne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Poznają podstawy komunikacji międzykulturowej i jej związki z organizacjami (m.in. na przykładzie wybranych klasyfikacji kultur organizacyjnych). Uczą się przełamywania barier w relacjach międzykulturowych, zarówno w zarządzaniu, jak i w innych sferach zawodowych i prywatnych. Zdobywają wiedzę na temat uprzedzeń i umiejętność ich analizy, z naciskiem na źródła i sposoby zmiany negatywnych postaw. W ramach warsztatów studenci dyskutują o stereotypach w postrzeganiu Polski i Polaków oraz o polskich stereotypach na temat innych grup, a dzięki zaplanowanemu spotkaniu z lektorką języka polskiego pracującą dwa lata w Pekinie zyskują okazję usłyszenia o konkretnych różnicach międzykulturowych i zadania pytań związanymi z tym zagadnieniem. Uczą się także podstaw analizy dyskursu medialnego na tematy budzące kontrowersje (np. kryzys migracyjny). Poza przykładami z literatury przedmiotu, z prasy i z życia codziennego studenci interpretują także przykłady pochodzące z filmów (fabularnych i dokumentalnych), seriali i literatury (fiction i non-fiction). Wiedzę i umiejętności uczestnicy zajęć wykorzystują do wypracowania – w ramach grupie prezentacji lub indywidualnie napisanego eseju – propozycji „Dziesięciu przykazań dobrych relacji międzykulturowych w firmie", a następnie dostają szansę uzyskania informacji zwrotnej na temat swoich projektów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.