Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jakość pracy a jakość życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-ZZL-S1-WS2-JPJŻ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jakość pracy a jakość życia
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Pollak
Prowadzący grup: Anita Pollak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sanecka
Prowadzący grup: Elżbieta Sanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie wykładu następuje na podstawie dwóch prac pisemnych: opracowania pojęcia dotyczącego zagadnień związanych z jakością pracy i życia (część I) oraz rozmowy (wywiadu) dotyczącego stresu zawodowego i radzenia sobie z nim z osobą, będącą pracownikiem w dowolnej organizacji (część 2). Prace są składane w postaci pisemnej u prowadzącego zajęcia najpóźniej na ostatnich zajęciach; prace są przechowywane. Ocena końcowa to średnia oceny z części I (opracowanie hasła) i oceny z części II (rozmowa).

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sanecka
Prowadzący grup: Elżbieta Sanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru, obejmujący treści prezentowane na wykładach poszerzone podczas samodzielnych studiów nad literaturą obowiązkową. Podstawą pozytywnego zaliczenia testu jest uzyskanie co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów.

Skala ocen z testu wiedzy:

- 50% - 55% - dostateczny

- 60% - 65% - dostateczny plus

- 70% - 75% - dobry

- 80% - 85% - dobry plus

- 90% - 100% - bardzo dobry


Pełny opis:

Przedmiot Jakość pracy a jakość życia umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie problematyki stresu zawodowego i radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, równowagi między pracą a życiem osobistym, konsekwencji nadmiernego obciążenia pracą oraz ryzyka w pracy zawodowej. W efekcie student zna i potrafi określić najważniejsze uwarunkowania jakości pracy oraz powiązania między jakością pracy z jakością życia. Potrafi opisać główne determinanty podejmowania zachowań ryzykownych w miejscu pracy. Zna i rozumie problemy wynikające z wykonywania zawodów trudnych i niebezpiecznych. Rozumie znaczenie kształtowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.