Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Homiletyka pastoralna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-07-W041 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Homiletyka pastoralna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii pastoralnej - 11 sem.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Student powinien przed przystąpieniem do zajęć zaliczyć wykłady i ćwiczenia z homiletyki

Pełny opis:

Homiletyka szczegółowa (podział rodzajów homilii): ze względu na formę; ze względu na okoliczności; ze względu na wiek; ze względu na seryjność; ze względu na kontekst roku liturgicznego; ze względu na sposób komunikacji. Wypracowanie umiejętności głoszenia różnych form kazań i homilii a zwłaszcza: monologowej, dialogicznej, obrzędowej, dla poszczególnych grup wiekowych oraz w różnym kontekście roku liturgicznego, a także o różnym sposobie komunikacji.

Literatura:

L. Szewczyk, Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 48, Wydawnictwo Księgarni św. Jacka, Katowice 2009; L. Szewczyk, Homilie w czasie liturgii sakramentu małżeństwa, w: Homilie ślubne, red. L. SZEWCZYK, Katowice 2007, s. 7-12; Kazania Pasyjne, red. L. Szewczyk, A. Kołek, Katowice 2003; L. Szewczyk, Zrozpaczonym głosić nadzieję. Zdań kilka o homiliach pogrzebowych, w: Homilie pogrzebowe, red. L. SZEWCZYK, Katowice 2004, s. 7-10.

Efekty uczenia się:

Samodzielna, krytyczna analiza kazań; sposób doboru i ocena tworzywa kaznodziejskiego, samodzielne przygotowywanie i wygłoszenie kazań, zwłaszcza kazań ślubnych, pogrzebowych, pasyjnych i serii rekolekcji dla dzieci i dorosłych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie wygłoszenia poszczególnych jednostek przepowiadania kaznodziejskiego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.