Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Liturgika pastoralna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-07-W042 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Liturgika pastoralna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii pastoralnej - 11 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zaliczenie wykładów i ćwiczeń z liturgiki na latach I-V

Pełny opis:

Omówieie prawa liturgicznego dotyczącego poszczególnych sakramentów i sakramentaliów oraz sposobów ich celebracji.

Literatura:

B. Nadolski, Liturgika, t. 3: Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa, Poznań 1992; B. Nadolski, Liturgika, t. 4: Eucharystia, Poznań 1992; "Wprowadzenia teologiczno-pastoralne" do poszczególnych ksiąg liturgicznych.

Efekty uczenia się:

Uzupełnienie poszczególnych działów liturgiki, zgłębianych na przestrzeni pięciu lat studiów podstawowych, o wymiar pastoralny.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Żądło
Prowadzący grup: Andrzej Żądło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa poszczególnych uczestników modułu zatytułowanego "Liturgika pastoralna" będzie ustalana w sposób i według porządku zaproponowanego przez wykładowcę oraz przyjętego przez grupę na pierwszym spotkaniu semestru zimowego. Wszystko to będzie tożsame z konicznością wykazania się teoretyczną wiedzą w zakresie liturgii – szczególnie Eucharystii, jak też praktycznymi umiejętnościami sprawowania jej i przeżywania, ale też animowania jej w liturgicznym zgromadzeniu wiernych

Pełny opis:

Liturgika rozumiana jako systematycznie i metodologicznie prowadzona refleksja nad ustanowioną przez Chrystusa oraz sprawowaną przez Kościół liturgią ma z natury rzeczy wymiar pastoralny. We wspomnianej refleksji bowiem liczy się nie tylko czysta spekulacja, a więc takie teoretyczne dociekanie, które by się nie liczyło z duszpasterskim, czyli możliwym do sprawdzenia doświadczeniem. Faktycznie, w liturgice chodzi w pierwszym rzędzie o metodologicznie uporządkowany sposób zapoznawania się z upamiętnianym z woli Chrystusa przez Kościół misterium, sprawowanym w formie konkretnego obrzędu (ustanowionego przez Jezusa bądź przez Kościół), doświadczanego przez każdego z członków zgromadzenia liturgicznego. Członkowie ci stanowią na mocy kapłaństwa chrzcielnego, dającego wszystkim członkom Ciała Chrystusa udział w jedynym i wiecznym Jego kapłaństwie, podmiot liturgii (całe zgromadzenie jest "liturgiem" - zob. KKK 1140, 1188), sprawowanej zwykle pod przewodnictwem kapłanów, tj. tych, którzy przyjęli sakrament święceń, czyli zespoleni zostali na mocy specjalnego sakramentu z Chrystusem, by uosabiać Go jako Głowę całego Ciała. Element więc duszpasterski jest nieodzownie wkomponowany w refleksję nad liturgią (w liturgikę), a nawet sprawia, że mamy do czynienia ze szczytowym pułapem tej refleksji, na mocy której zapoznajemy się z realiami sprawowanych w konkretnych warunkach celebracji, by w świetle Objawienia i wciąż dojrzewającej Tradycji Kościoła uświadamiać sobie, jak celebracje te kształtować, jak je organizować i wcielać w czyn, by dochowywana była wierność zamysłowi Pana i całej dwutysięcznej Tradycji Kościoła

Uwagi:

Ponieważ moduł zatytułowany "Liturgika pastoralna" ma w sobie ogromny ładunek praktyczny (uczyć się bowiem będziemy przez obserwację, krytyczną ocenę i formułowanie wniosków), dlatego niezbędny jest udział wszystkich studentów we wszystkich zajęciach

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Żądło
Prowadzący grup: Andrzej Żądło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa poszczególnych uczestników modułu zatytułowanego "Liturgika pastoralna" będzie ustalana w sposób i według porządku zaproponowanego przez wykładowcę oraz przyjętego przez grupę na pierwszym spotkaniu semestru zimowego. Wszystko to będzie tożsame z konicznością wykazania się teoretyczną wiedzą w zakresie liturgii – szczególnie Eucharystii, jak też praktycznymi umiejętnościami sprawowania jej i przeżywania, ale też animowania jej w liturgicznym zgromadzeniu wiernych

Pełny opis:

Liturgika rozumiana jako systematycznie i metodologicznie prowadzona refleksja nad ustanowioną przez Chrystusa oraz sprawowaną przez Kościół liturgią ma z natury rzeczy wymiar pastoralny. We wspomnianej refleksji bowiem ważna jest nie tylko czysta spekulacja, a więc takie teoretyczne dociekanie, które by się nie liczyło z duszpasterskim, czyli możliwym do sprawdzenia doświadczeniem. Faktycznie, w liturgice chodzi w pierwszym rzędzie o metodologicznie uporządkowany sposób zapoznawania się z upamiętnianym z woli Chrystusa przez Kościół misterium, sprawowanym w formie konkretnego obrzędu (ustanowionego przez Jezusa bądź przez Kościół), doświadczanego przez każdego z członków zgromadzenia liturgicznego. Członkowie ci stanowią na mocy kapłaństwa chrzcielnego, dającego wszystkim członkom Ciała Chrystusa udział w jedynym i wiecznym Jego kapłaństwie, podmiot liturgii (całe zgromadzenie jest "liturgiem" - zob. KKK 1140, 1188), sprawowanej zwykle pod przewodnictwem kapłanów, tj. tych, którzy przyjęli sakrament święceń, czyli zespoleni zostali na mocy specjalnego sakramentu z Chrystusem, by uosabiać Go jako Głowę całego Ciała. Element więc duszpasterski jest nieodzownie wkomponowany w refleksję nad liturgią (w liturgikę), a nawet sprawia, że mamy do czynienia ze szczytowym pułapem tej refleksji, na mocy której zapoznajemy się z realiami sprawowanych w konkretnych warunkach celebracji, by w świetle Objawienia i wciąż dojrzewającej Tradycji Kościoła uświadamiać sobie, jak celebracje te kształtować, jak je organizować i wcielać w czyn, by dochowywana była wierność zamysłowi Pana i całej dwutysięcznej Tradycji Kościoła

Uwagi:

Ponieważ moduł zatytułowany "Liturgika pastoralna" ma w sobie ogromny ładunek praktyczny (uczyć się bowiem będziemy przez obserwację, krytyczną ocenę i formułowanie wniosków), dlatego niezbędny jest udział wszystkich studentów we wszystkich zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.