Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekumenizm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-07-W054 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekumenizm
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii nauczycielskiej - 10 sem.
Przedmioty dla teologii ogólnej - 10 sem.
Przedmioty dla teologii pastoralnej - 10 sem.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

historia Kościoła z uwzględnieniem historii Śląska, teologia dogmatyczna, teologia fundamentalna, religiologia, teologia biblijna, liturgika

Pełny opis:

1. Znaczenie ekumenizmu w studium teologii.

2. Pojęcie i zasady ekumenizmu:

- ekumenizm duchowy,

- ekumenizm doktrynalny,

- ekumenizm praktycznego działania.

3. Cel i zadania ruchu ekumenicznego.

4. Historia ruchu ekumenicznego:

- Ekumeniczne Kongresy Welehradzkie,

- Od Edynburga do Światowej Rady Kościołów,

- Ekumenizm Soboru Watykańskiego II i dokumentów posoborowych,

5. Dokumenty Kościołów odnoszących się do ruchu ekumenicznego i współpracy chrześcijan.

6. Porównanie wyznań chrześcijańskich i modele jedności chrześcijan.

7. Dialogi doktrynalne:

- bilateralne,

- multilateralne.

8. Organizacje ekumeniczne:

- krajowe,

- zagraniczne.

9. Inicjatywy ekumeniczne Kościołów i Wspólnot Chrześcijańskich.

10. Zadania współczesnego ekumenizmu:

- pastoralny wymiar ekumenizmu,

- duchowość ekumeniczna

Literatura:

1. Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie; Dekret o Kościołach wschodnich katolickich; Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.

2. Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, Ekumeniczny wymiar formacji pastoralnej.

3. Jan Paweł II, encyklika Ut unum sint; Tenże: encyklika Salvorum Apostoli.

4. Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) i Rada Konferencji Kościołów Europejskich (KKE), Karta ekumeniczna. Wytyczne dla rozwoju współpracy Kościołów w Europie, Warszawa 2001.

5. J. Budniak, Ekumenizm jutra na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Katowice 2002.

6. W. Hryniewicz, J. Gajek, J.S. Koza, Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, Lublin 1997.

7. Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968.

8. K. Karski, Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie, Warszawa 1986.

9. S. Nagy, Kościół na drogach jedności, Wrocław 1985.

10. J. Vercruysse, Wprowadzenie do teologii ekumenicznej, Kraków 2001.

Efekty uczenia się:

Cel kształcący:

- zapoznanie się z rozwojem ruchu ekumenicznego w celu rozumienia specyfiki wyznaniowej oraz uwarunkowań dążeń ekumenicznych;

- zapoznanie się z podstawowymi dokumentami Kościoła katolickiego i Wspólnot eklezjalnych;

- zapoznanie uczestników zajęć ze współczesnymi tendencjami w życiu religijnym różnych społeczności na świecie i w Polsce oraz ukazanie na tym tle głównych idei i kierunków ruchu ekumenicznego, i najnowszych w tym zakresie osiągnięć;

- zapoznanie z problemami i zadaniami ekumenii dziś.

Cel praktyczny:

- umiejętność i kompetencje w prowadzeniu dialogu ekumenicznego z zachowaniem tolerancji, prawdy, szacunku

i akceptacji;

- umiejętność przyjmowania postawy słuchania, cierpliwości, otwartości i miłości

Metody i kryteria oceniania:

Wykład (zo): samodzielna praca pisemna końcowa; ćwiczenia (zo): zaliczenie referatów problemowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.