Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Kościoła w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-11-W023 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Kościoła w Polsce
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

W ramach wykładów omawiane są tematy związane z Kościołem katolickim w Polsce w dobie Piastów, w okresie awiniońskiego i renesansowego papiestwa, w czasie Reformacji i reformy katolickiej, rozbiorów państwa polskiego i zburzenia organizacji kościelnej, w Drugiej Rzeczypospolitej, w okresie okupacji nazistowskiej i sowieckiej, Polski "ludowej" i pontyfikatu Jana Pawła II.

W ramach ćwiczeń omawiane są tematy związane z chrztem Polski i budową polskiej organizacji kościelnej w ujęciu Thietmara z Merseburga i Kosmasa z Pragi, narodami słowiańskimi i ich pogańskim życiem oraz powstaniem pisma słowiańskiego, dziejami Kościoła w Polsce według "Kronik" Galla Anonima, Wincentego Kadłubka i Jana Długosza, próbami doprowadzenia do ugody Kościoła katolickiego z dysydentami w Polsce, opisem obyczajów zakonnych za panowania króla Augusta III (1733-1763), sprawą polską w epoce cara Mikołaja I Romanowa, konkordatem polskim i Akcją Katolicką, życiem religijnym w Polsce pod okupacją 1939-1945, Kościołem w Polsce "ludowej".

Literatura:

Abraham W., Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Poznań 1962(3).

Davies N., Boże Igrzysko. Historia Polski, Kraków 2006.

Dzieje Kościoła w Polsce, red. A. Wiencek, Kraków 2008.

Górski K., Zarys dziejów katolicyzmu polskiego, Toruń 2008.

Historia Kościoła w Polsce, T. 1 - II, red. B. Kumor i Z. Obertyński, Poznań-Warszawa 1974-1979.

Zieliński Z., Kościół w Polsce 1944-2002, Radom 2003.

Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003.

Ćwiczenia:

B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1988.

M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych. Skrypt dla studentów I roku historii, Bydgoszcz 1993.

J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998.

Z. Zieliński, Kościół w Polsce 1944-2002, Radom 2003.

J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Celem wykładów jest ukazanie najważniejszych wydarzeń z historii Kościoła katolickiego w Polsce, które mają ułatwić Studentom wyrobienie sobie własnej oceny faktów, a także zapoznać ich z aktualnymi osiągnięciami i poglądami badaczy, a zarazem zachęcić do dalszych badań i je ukierunkować. Do każdego problemu podana jest literatura przedmiotu oraz zestaw pytań i zagadnień do opracowania.

Ćwiczenia: Cel zaproponowanych ćwiczeń jest podwójny. Po pierwsze chodzi o ukazanie wybranych wydarzeń z historii Kościoła katolickiego w Polsce i po drugie - o zapoznanie uczestników zajęć z różnymi typami źródeł (kroniki, dokumenty, opracowania, mapy) oraz metodami ich interpretowania i poszukiwania. Do każdego problemu podane są wydawnictwa źródłowe i literatura przedmiotu, a także słownik terminologii, osób i miejsc oraz pytania i zagadnienia do opracowania.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia, prace pisemne, test końcowy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.