Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rok liturgiczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-11-W025 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rok liturgiczny
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Posiadanie fundamentalnej wiedzy nt. liturgii.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje swą treścią następujące ważniejsze zagadnienia: wprowadzenie w naturę roku liturgicznego; teologia dnia Pańskiego; okres przygotowania paschalnego i święte Triduum Paschy; teologia Pięćdziesiątnicy; teologia czasu Adwentu, Narodzenia Pańskiego i Epifanii; okres liturgiczny "w ciągu roku"; uroczystości i święta Pańskie w roku liturgicznym; kult Maryi i świętych.

Literatura:

B. Nadolski, Liturgika, t. 2: Liturgia i czas, Poznań 1991; A.J. Znak, Rok liturgiczny, Wrocław 1991; A. Bergamini, Chrystus świętem Kościoła. Rok liturgiczny. Historia, celebracja, teologia,duchowość, duszpasterstwo, Kraków 2003; K. Bukowski, Nowy kalendarz liturgiczny, "Ruch Biblijny i Liturgiczny" 22 (1969), 342-349; W. Danielski, Reforma roku liturgicznego i nowy kalendarz, "Collectanea Theologica" 40,1 (1970), s. 106-113; W. Dziedziech, Dwa spojrzenia na rok kościelny, "Collectanea Theologica" 49,2 (1979), s. 72-75; A. Grzelak, Wigilia Paschalna - "sercem" roku liturgicznego, w: Liturgia źródłem i szczytem Kościoła, red. J. Stefański, Gniezno 1993, s. 65-71; J. Stefański, Rok liturgiczny - rytmem życia duchowego, w: Liturgia źródłem i szczytem Kościoła, red. tenże, Gniezno 1993, s. 37-41; S. Czerwik, Misterium Adwentu i Narodzenia Pańskiego na tle prefacji, "Liturgia Sacra" 3-4 (1996), s. 5-21; A. Żądło, Jubileuszowy wymiar niedzielnego świętowania, "Liturgia sacra" 6,2 (2000), s. 271-279; T. Syczewski, Pastoralny wymiar roku liturgicznego, "Warszawskie Studia teologiczne" 15 (2002), s. 205-216; J. Nowak, Adwent czasem permanentnej paruzji w Kościele, "Collectanea Theologica" 72,4 (2002), s. 165-177; D. Brzeziński, Teologiczny sens roku liturgicznego, "Teologia i człowiek" 4 (2004), s. 151-161; A. Matyszewski, Rok liturgiczny w świetle "Itinerarium Egeriae", cz. 1, "Anamnesis" 10,1 (2004), s. 48-55; cz. 2, "Anamnesis" 10,2 (2004), s. 39-50; A. Żądło, Teologiczne treści kultu Maryjnego sprawowanego w uroczystości i święta dedykowane Matce Bożej, "Studia Piekarskie" 2 (2006), s. 27-45; A. Żądło, Czas uroczystości i świąt, w: Leksykon pedagogiki religii, red. C. Rogowski, Wyd. Verbinum, Warszawa 2007, s. 81-89; A. Żądło, Pokutny charakter Wielkiego Postu, "Przegląd Homiletyczny" 12 (2008), s. 133-148; S. Ropiak, Misterium Paschalne w perspektywie "Teologii roku kościelnego", w: Introibo ad altare Dei, red. S. Szczepaniec, Kraków 2008, s. 431-444.

Efekty uczenia się:

Przedmiot stawia sobie za cel zapoznanie słuchaczy z całym bogactwem roku liturgicznego w aspekcie historycznym (uzmysłowienie trajektorii kształtowania się roku liturgicznego na przestrzeni wieków) teologicznym (zgłębienie sensu sprawowania liturgii w wymiarze czasowym i opanowanie teologii poszczególnych okresów liturgicznych) oraz duszpasterskim (uwrażliwienie na dynamikę przeżywania roku liturgicznego w aspekcie duchowym).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną na końcu semestru metodą testu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.