Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patrologia - okres przednicejski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-11-W030 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Patrologia - okres przednicejski
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zaliczenie historii Kościoła - starożytność

Pełny opis:

Pisma Ojców apostolskich, literatura apologetów greckich, pisma i teologia judeochrześcijańska, pisma polemiczne, Ireneusz z Lyonu, szkoła aleksandryjska (Klemens Al. Orygenes); początku literatury łacińskiej: Tertulian, Minucjusz Feliks, Cyprian z Kartaginy, Laktancjusz.

Ćwiczenia:

Zakres tematyczny ćwiczeń obejmuje literaturę Ojców Kościoła i pisarzy kościelnych począwszy od pism Ojców Apostolskich, przez apologie, apokryfy i acta martyria, kończąc na dziełach św. Augustyna.

Literatura:

B. Altaner, Patrologia, Warszawa 1990; J.N.D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1988; C. V. Manzanares, Pisarze wczesnochrześcijańscy, Wwa 2001; M. Michalski, Antologia Literatury patrystycznej, tom 1, Wwa 1975.

Ćwiczenia:

B.Altaner, A.Stuiber, Patrologia, tłum. P.Pachciarek, Warszawa 1990.

M. Michalski, Antologia Literatury Patrystycznej I-II, Warszawa 1975-1982.

A.Bober, Światła ekumeny.Antologia patrystyczna, Kraków 1965.

J. Słomka, Polskie tłumaczenia dzieł Ojców Kościoła. Przewodnik bibliograficzny, Łódź 2001.

Historia teologii I. Epoka patrystyczna, red. A.di Bernardino, B. Studera, Kraków 2003.

Efekty uczenia się:

Podstawowa znajomość literatury patrystycznej II i III wieku, form literackich i zagadnień teologicznych; rozumienie podstawowych pojęć patrystycznych, zrozumienie historycznego kontekstu, umiejętność komentowania pism wczesnochrześcijańskich.

Ćwiczenia:

opanowanie zdolności lektury tekstu, czyli rozumnego odczytania zapisu graficznego; rozpoznanie, zdefiniowanie i uporządkowanie opisywanych wydarzeń, ich przyczyn i skutków; zdobycie umiejętności wskazywania i oceny wątków propagandowych i elementów manipulacji w zapisie historycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną

Ćwiczenia:

Ocena zaliczenia wystawiana jest na podstawie przygotowania analizy tekstów wyznaczonych zgodnie z planem pracy oraz końcowego testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych wielokrotnego wyboru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.