Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Retoryka i teoria komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-11-W057 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Retoryka i teoria komunikacji
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla teologii nauczycielskiej
Przedmioty fakultatywne dla teologii ogólnej
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z filologii polskiej

Pełny opis:

Elementy retoryki klasycznej, miejsce retoryki w kulturze zachodniej, retoryczne środki ekspresji w wypowiedzi ustnej, retoryka jako fundament społeczeństwa obywatelskiego, pojęcie, geneza, cele, proces, poziomy i modele interpersonalnej komunikacji, komunikacja werbalna i niewerbalna w posłudze słowa.

Literatura:

Adams K., Galanes G.J., Komunikacja w grupach, Warszawa 2008.

Allhoff D., Allhoff W., Sztuka przekonywania do własnych racji. Retoryka i komunikacja, Kraków 2008.

Jeż A., Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, Tarnów 2002.

Jaroszyński Cz., Jaroszyński P. Podstawy retoryki klasycznej. Warszawa 1998.

Korolko M. Sztuka retoryki. Warszawa 1990.

Lemmermann H. Szkoła retoryki. Wrocław 1997.

Stuart C, Sztuka przemawiania i prezentacji, Warszawa 2002.

Warner T., Umiejętności w komunikowaniu się, Wrocław 1999.

Efekty uczenia się:

Przedstawienie znaczenia formalnej strony wypowiedzi ustnej (przekazu homiletycznego, katechetycznego itp.) oraz zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania reguł retorycznych w celu skuteczniejszego oddziaływania na słuchaczy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne i pisemne na końcu semestru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.