Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teologia i organizacja przestrzeni liturgicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-M019 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia i organizacja przestrzeni liturgicznej
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie tematem.

Pełny opis:

W trakcie wykładu umożliwione zostanie pogłębienie wiedzy nt. organizowania przez chrześcijan przestrzeni gromadzącej ich na sprawowanie liturgii w różnych epokach, jak też nt. aktualnego w tym względzie nauczania Kościoła, ugruntowanego na przesłaniu Soboru Watykańskiego II o Kościele, jako podmiocie sprawowania liturgii i wykonywanych w jej trakcie czynności liturgicznych. Chodzić więc będzie o teologię przestrzeni sakralnej jako takiej, a także o teologię szczegółowych jej miejsc (nawa główna, prezbiterium) i wyposażenia (ołtarz, ambona, chrzcielnica, miejsce przewodniczenia, przechowywania Najświętszego Sakramentu), jak też wykonywanych przy tych „miejscach” czynności liturgicznych (związanych z przyjętymi święceniami lub posługami).

Literatura:

B. Nadolski, Liturgika, t. 1: Liturgika fundamentalna, Poznań 1989; W. Danielski, Struktura celebracji Mszy św. i uczestnictwa w niej wiernych, w: Eucharystia. Misterium – ofiara – kult, red. J.J. Kopeć, Lublin 1997, s. 77-89; K. Dola, Udział wiernych w celebracji eucharystycznej. Rys historyczny, w: Misterium Eucharystii. Wykłady otwarte zorganizowane w okresie Wielkiego Postu 2005 („Sympozja” 58), Opole 2005, s. 13-20; H.J. Sobeczko, Postawy wewnętrzne i zewnętrzne w czynnym uczestnictwie wiernych we mszy świętej, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 42 (1989), s. 207-224; B. Nadolski, Misterium chrześcijańskiego ołtarza, Kraków 2008; tenże, Ambona. Historia, znaczenie, symbolika, Kraków 2008; G. Klaja, Ołtarz w świetle teologii, Kraków 2008.

Efekty uczenia się:

Pogłębienie i ugruntowanie teologii oraz organizacji przestrzeni liturgicznej, gromadzącej wiernych na celebrację liturgiczną.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe kolokwium, w trakcie zaś trwania wykładu czynne zaangażowanie uczestników.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.