Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie z ekumenizmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-S006_2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z ekumenizmu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Seminaria magisterskie dla teologii - sem. VIII
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Wymagania wstępne:

historia Kościoła, teologia dogmatyczna, teologia fundamentalna, religiologia, teologia biblijna, liturgika

Pełny opis:

- Wskazanie różnic doktrynalnych między wyznawcami różnych konfesji;

- wskazanie miejsca i roli dialogu ekumenicznego w procesie pojednania Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich;

- umiejętność dostrzeżenia problemów wielowyznaniowych w społeczeństwie (np.: duszpasterstwo małżeństw i rodzin o różnej przynależności wyznaniowej).

Literatura:

1. Wiara, modlitwa i życie w Kościele Katowickim. Uchwały I Synodu Diecezji Katowickiej 1972-1975, Katowice-Rzym 1976.

2. Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu, wyd. S.C. Napiórkowski, Lublin 1982.

3. Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, Communio 1994.

4. S. C. Napiórkowski, Wszyscy pod jednym Chrystusem, Lublin 1985; Tenże, Spór o Matkę. Mariologia jako główny problem ekumeniczny, Lublin 1988.

5. Ł. Kamykowski, Kościół wobec wielości religii, Kraków 1997.

6. K. Karski, Od Edynburga do Porto Allegro, Warszawa 2007.

7. P. Jaskóła, Wyznania chrześcijańskie bez jedności z Rzymem, Opole 2008

Efekty uczenia się:

Cel poznawczy:

- poznanie historii ruchu ekumenicznego na Śląsku z uwzględnieniem dokumentów I Synodu Diecezji Katowickiej oraz poznanie działalności Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej;

- poznanie współczesnego zróżnicowania religijnego świata i Polski - ciągłość i przemiany;

- poznanie metodologii badań ekumenicznych.

Cel praktyczny:

- umiejętność prowadzenia parafialnego duszpasterstwa ekumenicznego;

- umiejętność prowadzenia dialogu z członkami innych konfesji,

- umiejętność prowadzenia ekumenicznych akcji charytatywnych

Metody i kryteria oceniania:

seminarium (z): ocena aktywności w grupach dyskusyjnych oraz ocena z przebiegu pisania pracy magisterskiej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.