Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-ZN-W010
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Patrologia
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii zaocznej nauczycielskiej - 4 sem.
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

Ojcowie apostolscy, apologeci greccy II wieku, Klemens Al., Orygenes, początki literatury chrześcijańskiej w języku łacińskim, Tertulian, Cyprian, apologia łacińska, literatura monastyczna, pisarze teologiczni wokół Soboru Nicejskiego: Atanazy, Hilary, Ojcowie Kapadoccy: Bazyli Wielki, Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz z Nyssy; Cyryl Jerozolimski, Jan Chryzostom, Ambroży, Hieronim, Augustyn, Leon Wielki, Grzegorz Wielki.

Literatura:

A. Żurek, Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Tarnów 1998; A.M. Malingrey, Chrześcijańska literatury grecka, Tarnów 1995; J. Fontaine, Chrześcijańska literatura łacińska, Tarnów 1997; A. Hamman, Portrety Ojców Kościoła, Warszawa 1978; C. V. Manzanares, Pisarze wczesnochrześcijańscy I-VII, Warszawa 2001; M. Michalski, Antologia Literatury patrystycznej, tom 1, Wwa 1975; tom II, Wwa 1982.

Efekty uczenia się:

Umiejętność lektury wybranych pism Ojców Kościoła

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin po 30 godzinach zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)