Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-R1-013 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla Nauk o rodzinie - 3 sem.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie modułu przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

Brak wad zaburzeń i mowy w stopniu znacznym

Skrócony opis:

Moduł daje studentowi możliwość zapoznania się z procesem dydaktycznym i jego elementami, co pozwoli przygotować się do prowa dzenia zajęć dydaktycznych w szkole z przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" oraz do prowadzenia parafialnego przygotowania do małżeństwa i do założenia rodziny. Moduł umożliwia

poznanie celu, natury, form, programów, treści

dydaktycznych. Ramach modułu student zapoznaje się

z podstawową wiedzą na temat emisji głosu oraz doskonali umiejętność posługiwania się mową ojczystą.

Efekty uczenia się:

1. Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie"

2. Student potrafi zaplanować i zrealizować zajęcia dydaktyczne z p

rzedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" oraz prowadzić

parafialne zajęcia przygotowujące do małżeństwa i życia rodzinnego

3. Student ma świadomość znaczenia działań dydaktycznych i wychowawczych ukierunkowanych na przygotowanie do życia

małżeńskiego i rodzinnego

Metody i kryteria oceniania:

Kolukwium pisemne - sprawdzi znajomość wiedzy przedstawionej na wykładach i na ćwiczeniach oraz uzupełnionej lekturą zalecanej literatury przedmiotu

Praca pisemna - race w postaci scenariuszów zajęć dydaktycznych sprawdzą umiejętność przygotowania zajęć z przedmiotu

"Wychowanie do życia w rodzini"

Wystąpienie ustne - cena ta sprawdzi umiejętność realizacji zajęć dydaktycznych oraz stopień zaangażowania w ich przebieg zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.