Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cywilne prawo rodzinne i kanoniczne prawo małżeńskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-R1-046
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cywilne prawo rodzinne i kanoniczne prawo małżeńskie
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla Nauk o rodzinie - 6 sem.
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pastwa
Prowadzący grup: Monika Gwóźdź, Andrzej Pastwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

ocena (średnia matematyczna) z weryfikacji poszczególnych efektów kształcenia

Pełny opis:

Określenie i źródła cywilnego prawa rodzinnego

Przesłanki zawarcia małżeństwa świeckiego

Ustanie małżeństwa (separacja, rozwód)

Stosunki prawne między rodzicami i dziećmi; przysposobienie, opieka i kuratela

Określenie małżeństwa w KPK

Zgoda małżeńska

Kanoniczne dochodzenie przedślubne

Przeszkody małżeńskie

Wady zgody małżeńskiej

Forma zawarcia małżeństwa

Małżeństwa mieszane

Rozwiązanie węzła małżeńskiego

Separacja podczas trwania węzła

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)