Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Naturalne metody planowania rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-R1-047
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Naturalne metody planowania rodziny
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla Nauk o rodzinie - 6 sem.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gwóźdź
Prowadzący grup: Monika Gwóźdź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Etap 1: zaliczenie ćwiczeń

Praca pisemna – prawidłowa interpretacja kart obserwacji. Termin: ostatnia godzina ćwiczeń. W przypadku oceny 2.0 dopuszczalna 1 poprawa testu w terminie wyznaczonym przez prowadzącego


Etap 2: zaliczenie wykładów

Do zaliczenia wykładów dopuszczone są tylko te osoby, które w pierwszym lub drugim terminie uzyskały pozytywną ocenę z kolokwium pisemnego z ćwiczeń.

Odpowiedź ustna: losowanie pytań przygotowanych przez prowadzącego - odpowiedź na wylosowane pytania - prowadzący rezerwuje sobie możliwość zamiany (w wyjątkowych sytuacjach) odpowiedzi ustnej na formę pisemną. Termin: wyznaczony przez prowadzącego na pierwszych zajęciach. W przypadku oceny 2.0 dopuszczalna 1 poprawa w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.


USTALENIE OCENY KOŃCOWEJ:

średnia ocen

Pełny opis:

Celem modułu jest pogłębienie wiedzy na temat anatomii i fizjologii układu rozrodczego kobiety i mężczyzny oraz poznanie naturalnych metod planowania rodziny ze szczególnym akcentem na metodę Rotzera. Naturalne metody planowania rodziny umożliwiają określanie dni płodnych i niepłodnych we wszystkich rodzajach cykli miesiączkowych kobiety.

Uwagi:

Miejsce prowadzenia zajęć dostosowane do sytuacji epidemicznej: zajęcia stacjonarne lub za pośrednictwem platformy MS Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)