Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia małżeństwa i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-R1-063 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia małżeństwa i rodziny
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla Nauk o rodzinie - 3 sem.
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kornaszewska-Polak
Prowadzący grup: Monika Kornaszewska-Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.

Egzamin ma charakter pisemny testu wielokrotnego wyboru o zamkniętej treści pytań.

Zdanie przedmiotu wiąże się z uzyskaniem nie mniej niż 60% poprawnych odpowiedzi w teście i wykonaniem wszystkich zadań na ćwiczeniach.

Ocena modułu stanowi średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych na wykładach (zakończonych egzaminem) i ćwiczeniach (zakończonych zaliczeniem z oceną)

Pełny opis:

Student pozna etapy rozwoju małżeństwa i rodziny; dynamikę więzi emocjonalnej małżonków; konflikty w rodzinie; teorię przywiązania Johna Bowlby’ego (przywiązanie w relacji rodzic-dziecko, przywiązanie w relacji romantycznej); znaczenie akceptacji, empatii i kongruencji w relacjach rodzinnych; systemową teorię rodziny.

Uwagi:

W indeksie zostaną wpisane oceny z modułu, egzaminu oraz ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Juroszek
Prowadzący grup: Weronika Juroszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.

Egzamin i zaliczenie mają charakter testu pisemnego składającego się z pytań otwartych. Zaliczenie testu wiąże się z uzyskaniem nie mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi.

Ocena modułu stanowi średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych na wykładach (zakończonych egzaminem) i ćwiczeniach (zakończonych zaliczeniem z oceną)

Pełny opis:

Student pozna: etapy rozwoju małżeństwa i rodziny; dynamikę więzi emocjonalnej małżonków; konflikty w rodzinie; teorię przywiązania Johna Bowlby’ego (przywiązanie w relacji rodzic-dziecko, przywiązanie w relacji romantycznej); znaczenie akceptacji, empatii i kongruencji w relacjach rodzinnych; systemową teorię rodziny; teorię analizy transakcyjnej.

Uwagi:

W indeksie zostaną wpisane oceny z modułu, egzaminu oraz ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kornaszewska-Polak
Prowadzący grup: Monika Kornaszewska-Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Juroszek
Prowadzący grup: Weronika Juroszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.