Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-R1-073 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla Nauk o rodzinie - 4 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Szewczyk
Prowadzący grup: Leszek Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

kolokwium pisemne:

Weryfikacja wiedzy w oparciu o treść zajęć i wskazaną w sylabusie literaturę

wygłoszenie tekstu pisanego:

sprawdzenie umiejętności wydłużenia frazy wydechowej w czasie oddechu fonacyjnego

wystąpienie ustne: sprawdzenie umiejętności poprawnego posługiwania się mową ojczystą, zasady przemawiania i zachowania się w wystąpieniach publicznych, zgodnie z zasadami retoryki.

Pełny opis:

W ramach modułu Emisja głosu student zapoznaje się z fizjologią ośrodków nerwowych i narządów mowy, z zasadami prawidłowego oddechu, artykulacji i modulacji głosu oraz podstawowymi regułami dotyczącymi poprawnego posługiwania się mową ojczystą z jednoczesnym podaniem zasad przemawiania i zachowania się w czasie wystąpień publicznych. Student poznaje znaczenie formalnej strony wypowiedzi ustnej (przekazu homiletycznego, katechetycznego itp.) oraz zdobywa umiejętności praktycznego wykorzystania reguł retorycznych w celu skuteczniejszego oddziaływania na słuchaczy. Student poznaje elementy retoryki klasycznej, miejsce retoryki w kulturze zachodniej, retoryczne środki ekspresji w wypowiedzi ustnej, komunikację werbalną i niewerbalną w kaznodziejskiej i katechetycznej posłudze słowa

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Szewczyk
Prowadzący grup: Leszek Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

kolokwium pisemne:

Weryfikacja wiedzy w oparciu o treść zajęć i wskazaną w sylabusie literaturę

wygłoszenie tekstu pisanego:

sprawdzenie umiejętności wydłużenia frazy wydechowej w czasie oddechu fonacyjnego

wystąpienie ustne: sprawdzenie umiejętności poprawnego posługiwania się mową ojczystą, zasady przemawiania i zachowania się w wystąpieniach publicznych, zgodnie z zasadami retoryki.

Pełny opis:

W ramach modułu Emisja głosu student zapoznaje się z fizjologią ośrodków nerwowych i narządów mowy, z zasadami prawidłowego oddechu, artykulacji i modulacji głosu oraz podstawowymi regułami dotyczącymi poprawnego posługiwania się mową ojczystą z jednoczesnym podaniem zasad przemawiania i zachowania się w czasie wystąpień publicznych. Student poznaje znaczenie formalnej strony wypowiedzi ustnej (przekazu homiletycznego, katechetycznego itp.) oraz zdobywa umiejętności praktycznego wykorzystania reguł retorycznych w celu skuteczniejszego oddziaływania na słuchaczy. Student poznaje elementy retoryki klasycznej, miejsce retoryki w kulturze zachodniej, retoryczne środki ekspresji w wypowiedzi ustnej, komunikację werbalną i niewerbalną w kaznodziejskiej i katechetycznej posłudze słowa

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Szewczyk
Prowadzący grup: Rafał Soroburski, Leszek Szewczyk, Paweł Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

kolokwium pisemne:

Weryfikacja wiedzy w oparciu o treść zajęć i wskazaną w sylabusie literaturę

wygłoszenie tekstu pisanego:

sprawdzenie umiejętności wydłużenia frazy wydechowej w czasie oddechu fonacyjnego

wystąpienie ustne: sprawdzenie umiejętności poprawnego posługiwania się mową ojczystą, zasady przemawiania i zachowania się w wystąpieniach publicznych, zgodnie z zasadami retoryki.

Pełny opis:

W ramach modułu Emisja głosu student zapoznaje się z fizjologią ośrodków nerwowych i narządów mowy, z zasadami prawidłowego oddechu, artykulacji i modulacji głosu oraz podstawowymi regułami dotyczącymi poprawnego posługiwania się mową ojczystą z jednoczesnym podaniem zasad przemawiania i zachowania się w czasie wystąpień publicznych. Student poznaje znaczenie formalnej strony wypowiedzi ustnej (przekazu homiletycznego, katechetycznego itp.) oraz zdobywa umiejętności praktycznego wykorzystania reguł retorycznych w celu skuteczniejszego oddziaływania na słuchaczy. Student poznaje elementy retoryki klasycznej, miejsce retoryki w kulturze zachodniej, retoryczne środki ekspresji w wypowiedzi ustnej, komunikację werbalną i niewerbalną w kaznodziejskiej i katechetycznej posłudze słowa

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Szewczyk
Prowadzący grup: Leszek Szewczyk, Paweł Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

kolokwium pisemne:

Weryfikacja wiedzy w oparciu o treść zajęć i wskazaną w sylabusie literaturę

wygłoszenie tekstu pisanego:

sprawdzenie umiejętności wydłużenia frazy wydechowej w czasie oddechu fonacyjnego

wystąpienie ustne: sprawdzenie umiejętności poprawnego posługiwania się mową ojczystą, zasady przemawiania i zachowania się w wystąpieniach publicznych, zgodnie z zasadami retoryki.

Pełny opis:

W ramach modułu Emisja głosu student zapoznaje się z fizjologią ośrodków nerwowych i narządów mowy, z zasadami prawidłowego oddechu, artykulacji i modulacji głosu oraz podstawowymi regułami dotyczącymi poprawnego posługiwania się mową ojczystą z jednoczesnym podaniem zasad przemawiania i zachowania się w czasie wystąpień publicznych. Student poznaje znaczenie formalnej strony wypowiedzi ustnej (przekazu homiletycznego, katechetycznego itp.) oraz zdobywa umiejętności praktycznego wykorzystania reguł retorycznych w celu skuteczniejszego oddziaływania na słuchaczy. Student poznaje elementy retoryki klasycznej, miejsce retoryki w kulturze zachodniej, retoryczne środki ekspresji w wypowiedzi ustnej, komunikację werbalną i niewerbalną w kaznodziejskiej i katechetycznej posłudze słowa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.