Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Święta, królowa, żona, matka, sufrażystka. Historia równouprawnienia kobiet od starożytności do dzisiaj

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-R1-076 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Święta, królowa, żona, matka, sufrażystka. Historia równouprawnienia kobiet od starożytności do dzisiaj
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Uciecha
Prowadzący grup: Andrzej Uciecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie z oceną w formie przygotowania analitycznej pracy pisemnej wygłoszonej w oryginalny sposób zgodnie z podanym harmonogramem; obecność i aktywny udział w wykładach

Pełny opis:

Badanie genezy, kontekstu społeczno-religijnego i procesów rozwoju w historii równouprawnienia kobiet od starożytności do czasów nowożytnych. Rola chrześcijańskich kobiet w kształtowaniu ideałów i wzorców życia społecznego w starożytności, średniowieczu i czasach nowożytnych (Egeria/Eteria, Scholastyka z Nursji i mniszki, Jadwiga z Andechs, Hildegarda z Bingen, królewna Kinga z Arpadów, Mary Wollstonecraft),...

Tematy:

IDEAŁ KOBIETY W PIŚMIE ŚWIĘTYM;

IDEAŁ KOBIETY W STAROŻYTNYM KOŚCIELE;

IDEAŁ KOBIETY W „JASNYM” ŚREDNIOWIECZU i RENESANSIE:

Kobieta w etyczno-teologicznym traktacie „Skarbiec wiedzy” Brunetto Latini’ego; Kobieta w poemacie „Boska komedia” Dante Alighieri’ego; Hildegarda z Bingen – mistyczka na diecie orkiszowej (Scivias t.1 i t. 2 w: Źródła Monastyczne, Tyniec; Jadwiga Śląska – bosa święta; Joanna d’Arc (Jeanne la Pucelle) – walcząca święta;

IDEAŁ KOBIETY W „CIEMNYM”OŚWIECENIU i ROMANTYZMIE:

Ignacy Krasicki „Żona modna”; Jean Jacques Rousseau „Nowa Heloiza”; Franciszek Karpiński „Laura i Filon”; Aleksander Fredro „Śluby panieńskie”; pamiętniki Reginy Salomei Pilsztynowej (Proceder podróży i życia mego awantur, red. Roman Pollak, Kraków 1957), księżnej Radziwiłłówny; pamiętniki Marie-Jeanne Roland (Marie-Jeanne Roland, Pamiętniki, przeł. I. Wachlowska, Czytelnik, Warszawa 1976); Listy Katarzyny z Potockich Kossakowskiej Kasztelanowej Kamienskiej: 1754-1800, Poznań 1883 (on-line); Anna z Tyszkiewiczów Potocka-Wąsowiczowa, Wspomnienia naocznego świadka; Pamiętnik anegdotyczny z czasów Stanisława Augusta z rękopisu wydany przez J.I.Kraszewskiego, oprac. Ludwik Cieszkowski, Poznan 1867 (fragm.on-line); Maria Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na tle porównawczym, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1998; Łucja Charewiczowa, Kobieta w dawnej Polsce. Do okresu rozbiorów, Lwów 1938 (on-line: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=4527); Zbigniew Kuchowicz, Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich XVI-XVIII wieku, Łódź 1972 i Łódź² 1974.

Uwagi:

literatura: jak w szczegółowym opisie tematów zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.