Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Helping in practice II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-R1-088
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Helping in practice II
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla Nauk o rodzinie - 6 sem.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kłos-Skrzypczak
Prowadzący grup: Aleksandra Kłos-Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przygotowanie 5 prac pisemnych w j. angielskim na tematy podane przez prowadzących zajęcia na początku każdego semestru.

Pełny opis:

Celem modułu jest przedstawienie, jak działa system pomocowy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W oparciu o przedstawione dokumenty, akty prawne, materiały audio-wizualne, wypowiedzi beneficjentów, analizę stron internetowych studenci podejmują polemikę, omawiają, co warto powielić w europejskim/polskim systemie pomocowym. Podejmują refleksję nad wdrożonymi przed laty rozwiązaniami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)