Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Deficyty rozwojowe u dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-R1-089
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Deficyty rozwojowe u dzieci
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla Nauk o rodzinie - 6 sem.
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Leksy
Prowadzący grup: Karina Leksy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie ustalana na podstawie ocen z wykładu (test wyboru) oraz ćwiczeń - obliczana będzie średnia arytmetyczna.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie wybranych deficytów rozwojowych dzieci, w tym: Zaburzenia ze spektrum autyzmu (w tym Zespół Aspergera), niepełnosprawności intelektualnej, nadpobudliwości psychoruchowej i zahamowania psychoruchowego, zaburzeń rozwojowych będących przyczynami niepowodzeń szkolnych, a wynikających z zaburzeń funkcji motorycznych, wzrokowych i słuchowych. W kontekście wymienionych zaburzeń najważniejszym elementem zajęć będzie ukazanie zasad terapii pedagogicznej oraz metod pracy korekcyjno-kompensacyjnej w odniesieniu do konkretnych trudności dziecka.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)