Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przemoc w rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-R2-021 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przemoc w rodzinie
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla Nauk o rodzinie 2 stopnia - 3 sem.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zaliczenie modułów:

Pedagogika resocjalizacyjna,

Uzależnienia i współuzależnienia,

Profilaktyka uzależnień.

Skrócony opis:

Zagadnienia dotyczące specyfiki wspierania osób dotkniętych przemocą w rodzinie: możliwości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie; współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych; rola przedstawicieli służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia ofiary i przeprowadzania interwencji; sposoby zapobiegania przemocy.

Pełny opis:

Ogólne zagadnienia dotyczące specyfiki przemocy w rodzinie: agresja a przemoc – skala zjawiska; rodzaje przemocy; typy przemocy wewnątrzrodzinnej; cykle przemocy w rodzinie; czynniki ryzyka; mechanizmy psychologiczne zatrzymujące ofiarę przemocy w związku opartym na przemocy; konsekwencje doświadczania przemocy w rodzinie (syndrom sztokholmski, wyuczona bezradność); sprawca przemocy (uwarunkowania, cechy, możliwości resocjalizacji). Możliwości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie; współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych.

Literatura:

Borecka-Biernat D., Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży, Kraków 2011; Grabowiec A., Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie, Lublin 2011; Krüger A., Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci, Kraków 2009; Maćkowicz J., Przemoc w wychowaniu rodzinnym, Kraków 2009; Mazur J., Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002; Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne, Warszawa 2006; Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców, Katowice 2010. Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna: wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Kraków 2011; Ministerstwo Sprawiedliwości, Wydział do spraw przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie ; Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”: www.niebieskalinia.pl; Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wydanym jako akt wykonawczy na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; Rzecznik Praw Dziecka: www.brpd.gov.pl

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.