Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Liturgika fundamentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-T-049 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Liturgika fundamentalna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii nauczycielskiej - 7 sem.
Przedmioty dla teologii ogólnej - 7 sem.
Przedmioty dla teologii pastoralnej - 7 sem.
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Żądło
Prowadzący grup: Andrzej Żądło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Sposób zaliczenia modułu, realizowanego na drodze wykładu i ćwiczeń, ustalany jest na pierwszym spotkaniu ze studentami w danym roku akademickim. Polega na sprecyzowaniu, jak zweryfikowane zostanie to, czy i w jakim stopniu wcielone zostały w czyn efekty kształcenia przyjęte dla kierunku "teologia" (w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych). Ze strony prowadzącego zajęcia proponowany jest pisemny test, mający na celu weryfikację wyłożonego podczas wykładów i uzupełnionego lekturą stosownej literatury oraz dokumentów kościelnych materiału. W odniesieniu do ćwiczeń liczyć się będzie treść przedłożenia przygotowanego przez studentów na zadany temat, jak też sposób zaprezentowania się każdego ze studentów przed grupą.

Pełny opis:

Moduł "Liturgika fundamentalna" zapoznaje studentów z następującymi zagadnieniami: Pojęcie i definicja liturgii oraz jej treści teologiczne; Historyczne linie rozwoju liturgii; Rodziny liturgiczne w Kościele Wschodnim i Zachodnim; Liturgia przed Soborem Trydenckim; Charakterystyka liturgii po Soborze Trydenckim; Ruch liturgiczny; Reforma liturgii na Soborze Watykańskim II; Obecność Chrystusa w liturgii; Liturgia jako uświęcenie ludzi i kult składany Bogu Ojcu - w obecnym czasie dziejów zbawienia; Przymioty kultu liturgicznego; Księgi liturgiczne - wczoraj i dziś; Liturgia zespołem znaków uświęcenia i kultu; Uzasadnienie stosowania w liturgii znaków uchwytnych zmysłami; Elementy naturalne, przedmioty i szaty stosowane w liturgii; Teologiczna interpretacja postaw i gestów stosowanych w liturgii; Liturgiczna przestrzeń i jej ukształtowanie; Pojęcie i cechy zgromadzenia liturgicznego; Liturgika jako systematyczna refleksja nad liturgią.

Uwagi:

Uczestnictwo wszystkich studentów w wykładach dla nich przeznaczonych jest jak najbardziej wskazane. Będzie ono miało niewątpliwy wpływ na zdobycie odpowiedniej wiedzy, która na zakończenie semestru zostanie poddana weryfikacji. Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe - i to nie tylko wtedy, gdy dana studentka czy dany student będą referowali przygotowane przez nich wystąpienia na forum całej grupy ćwiczeniowej, ale też w każdym innym terminie, na jaki zaplanowane zostały ćwiczenia do wykładu zatytułowanego "Liturgika fundamentalna".

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Żądło
Prowadzący grup: Andrzej Żądło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Sposób zaliczenia modułu, realizowanego na drodze wykładu i ćwiczeń, ustalany jest na pierwszym spotkaniu ze studentami w danym roku akademickim. Polega na sprecyzowaniu, jak zweryfikowane zostanie to, czy i w jakim stopniu wcielone zostały w czyn efekty kształcenia przyjęte dla kierunku "teologia" (w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych). Ze strony prowadzącego zajęcia proponowany jest pisemny test, mający na celu weryfikację wyłożonego podczas wykładów i uzupełnionego lekturą stosownej literatury oraz dokumentów kościelnych materiału. O przestudiowaniu wybranej przez studentów (z wykazu zaproponowanego na pierwszym spotkaniu przez wykładowcę lub z lektury obranej przez siebie) świadczyć będzie krótki esej napisany przez studentów i dostarczony prowadzącemu zajęcia wykładowcy w okresie do przedostatniego z zaplanowanych spotkań. W odniesieniu do ćwiczeń liczyć się będzie treść przedłożenia przygotowanego przez studentów na zadany temat, sposób zaprezentowania się każdego podczas takiego przedłożenia oraz odpowiedzi na pisemny test z zakresu problematyki omówionej na ćwiczeniach.

Pełny opis:

Moduł "Liturgika fundamentalna" zapoznaje studentów z następującymi zagadnieniami: Pojęcie i definicja liturgii oraz jej treści teologiczne; Historyczne linie rozwoju liturgii; Rodziny liturgiczne w Kościele Wschodnim i Zachodnim; Liturgia przed Soborem Trydenckim; Charakterystyka liturgii po Soborze Trydenckim; Ruch liturgiczny; Reforma liturgii na Soborze Watykańskim II; Obecność Chrystusa w liturgii; Liturgia jako uświęcenie ludzi i kult składany Bogu Ojcu - w obecnym czasie dziejów zbawienia; Przymioty kultu liturgicznego; Księgi liturgiczne - wczoraj i dziś; Liturgia zespołem znaków uświęcenia i kultu; Uzasadnienie stosowania w liturgii znaków uchwytnych zmysłami; Elementy naturalne, przedmioty i szaty stosowane w liturgii; Teologiczna interpretacja postaw i gestów stosowanych w liturgii; Liturgiczna przestrzeń i jej ukształtowanie; Pojęcie i cechy zgromadzenia liturgicznego; Liturgika jako systematyczna refleksja nad liturgią.

Uwagi:

Uczestnictwo wszystkich studentów w wykładach dla nich przeznaczonych jest jak najbardziej wskazane. Będzie ono miało niewątpliwy wpływ na zdobycie odpowiedniej wiedzy, która na zakończenie semestru zostanie poddana weryfikacji. Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe - i to nie tylko wtedy, gdy dana studentka czy dany student będą referowali przygotowane przez nich wystąpienia na forum całej grupy ćwiczeniowej, ale też w każdym innym terminie, na jaki zaplanowane zostały ćwiczenia do wykładu zatytułowanego "Liturgika fundamentalna".

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Żądło
Prowadzący grup: Andrzej Żądło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Żądło
Prowadzący grup: Grzegorz Juranek, Przemysław Szot, Andrzej Żądło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Żądło
Prowadzący grup: Grzegorz Juranek, Andrzej Żądło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Żądło
Prowadzący grup: Andrzej Żądło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Celary
Prowadzący grup: Józef Budniak, Ireneusz Celary, Aleksander Skrzyś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Sposób zaliczenia modułu, realizowanego na drodze wykładu i ćwiczeń, ustalany jest na pierwszym spotkaniu ze studentami w danym roku akademickim. Polega na sprecyzowaniu, jak zweryfikowane zostanie to, czy i w jakim stopniu wcielone zostały w czyn efekty kształcenia przyjęte dla kierunku "teologia" (w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych). Ze strony prowadzącego zajęcia proponowany jest pisemny test, mający na celu weryfikację wyłożonego podczas wykładów i uzupełnionego lekturą stosownej literatury oraz dokumentów kościelnych materiału. W odniesieniu do ćwiczeń liczyć się będzie treść przedłożenia przygotowanego przez studentów na zadany temat, jak też sposób zaprezentowania się każdego ze studentów przed grupą.

Pełny opis:

Moduł "Liturgika fundamentalna" zapoznaje studentów z następującymi zagadnieniami: Pojęcie i definicja liturgii oraz jej treści teologiczne; Historyczne linie rozwoju liturgii; Rodziny liturgiczne w Kościele Wschodnim i Zachodnim; Liturgia przed Soborem Trydenckim; Charakterystyka liturgii po Soborze Trydenckim; Ruch liturgiczny; Reforma liturgii na Soborze Watykańskim II; Obecność Chrystusa w liturgii; Liturgia jako uświęcenie ludzi i kult składany Bogu Ojcu - w obecnym czasie dziejów zbawienia; Przymioty kultu liturgicznego; Księgi liturgiczne - wczoraj i dziś; Liturgia zespołem znaków uświęcenia i kultu; Uzasadnienie stosowania w liturgii znaków uchwytnych zmysłami; Elementy naturalne, przedmioty i szaty stosowane w liturgii; Teologiczna interpretacja postaw i gestów stosowanych w liturgii; Liturgiczna przestrzeń i jej ukształtowanie; Pojęcie i cechy zgromadzenia liturgicznego; Liturgika jako systematyczna refleksja nad liturgią.

Uwagi:

ireneusz.celary@us.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.