Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia przepowiadania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-T-089
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia przepowiadania
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii nauczycielskiej - 10 sem.
Przedmioty dla teologii pastoralnej - 10 sem.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Kuźnik
Prowadzący grup: Bartłomiej Kuźnik, Adrian Łukowicz, Paweł Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

kolokwium pisemne:


Weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów oraz wskazaną w czasie wykładu literaturę


Wystąpienie ustne:


Zredagowanie, wygłoszenie i nagranie felietonów radiowych w oparciu o podane na wykładzie zasady przepowiadania słowa Bożego w mediach.

Pełny opis:

W ramach modułu Teologia przepowiadania student pogłębia świadomość, że przepowiadanie słowa Bożego we współczesnym świecie to czynność zbawcza, doniosła, zaszczytna i skuteczna. Uczy się doceniać znaczenie teologicznej pracy nad słowem Bożym w świetle Pisma Świętego oraz ważkość posługi homiletyczno-katechetycznej w życiu Kościoła. Student poznaje metody i cele głoszenia słowa Bożego we współczesnym świecie z uwzględnieniem nowej ewangelizacji.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Kuźnik
Prowadzący grup: Bartłomiej Kuźnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

50 % oceny - kolokwium pisemne:Weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i udostępnione studentom w trakcie wykładów materiały (referaty i artykuły).50% oceny - wystąpienie ustne:Zredagowanie, wygłoszenie i nagranie felietonów radiowych w oparciu o podane na wykładzie zasady przepowiadania słowa Bożego w mediach.

Pełny opis:

W ramach modułu Teologia przepowiadania student uświadamia sobie, że przepowiadanie słowa Bożego we współczesnym świecie to czynność zbawcza, doniosła, zaszczytna i skuteczna. Uczy się doceniać znaczenie teologicznej pracy nad słowem Bożym w świetle Pisma Świętego oraz ważkość posługi homiletyczno-katechetycznej w życiu Kościoła. Student poznaje tendencje społeczne i sylwetkę adresata swego przepowiadania, a także metody i cele głoszenia słowa Bożego we współczesnym świecie z uwzględnieniem nowej ewangelizacji.

Uwagi:

Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli - realizacja nagrań odbędzie się w rozgłośni Polskiego Radia Katowice.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Kuźnik
Prowadzący grup: Bartłomiej Kuźnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

50 % oceny - kolokwium pisemne:

Weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i udostępnione studentom w trakcie wykładów materiały (referaty i artykuły).


50% oceny - wystąpienie ustne:

Zredagowanie, wygłoszenie i nagranie 2 felietonów radiowych w oparciu o podane na wykładzie zasady przepowiadania słowa Bożego w mediach.

Pełny opis:

W ramach modułu Teologia przepowiadania student uświadamia sobie, że przepowiadanie słowa Bożego we współczesnym świecie to czynność zbawcza, doniosła, zaszczytna i skuteczna. Uczy się doceniać znaczenie teologicznej pracy nad słowem Bożym w świetle Pisma Świętego oraz ważkość posługi homiletyczno-katechetycznej w życiu Kościoła. Student poznaje tendencje społeczne i sylwetkę adresata swego przepowiadania, a także metody i cele głoszenia słowa Bożego we współczesnym świecie z uwzględnieniem nowej ewangelizacji.

Uwagi:

Realizacja nagrań odbywa się w rozgłośni Polskiego Radia Katowice.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)