Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Liturgia godzin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-T-201 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Liturgia godzin
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii nauczycielskiej - 8 sem.
Przedmioty dla teologii pastoralnej - 8 sem.
Przedmioty dla teologii w kulturze - 8 sem.
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Żądło
Prowadzący grup: Andrzej Żądło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na pierwszym spotkaniu ze studentami w semestrze letnim ustali się we wspólnej dyskusji sposób zaliczenia wykładu i ćwiczeń na ocenę. Koordynator modułu, ks. prof. Andrzej Żądło, zaproponuje, aby na ostatnim spotkaniu semestru letniego, który wypadnie na 2 czerwca 2020, odbył się quiz przez niego przygotowany i przedstawiony im w formie prezentacji slajdów z pytaniami z zakresu przerobionego w semestrze materiału. Zakłada się, że wszyscy studenci przyjmą z życzliwością propozycję wykładowcy i zgodzą się na to, że 2 czerwca 2020 odbędzie się quiz zaliczeniowy na ocenę.

Pełny opis:

Przekazywana w semestrze letnim roku akademickiego 2019-2020 studentom IV roku studiów teologicznych wiedza na temat Liturgii godzin obejmie szerokie spektrum biblijno-historyczno-teologiczne. W ramach tego spektrum wyodrębnione zostaną pewne bloki tematyczno-zagadnieniowe, wśród których wyróżnią się tematy obejmujące zagadnienia związane z początkami i źródłami liturgicznej modlitwy Kościoła. Poruszone tu będą następujące kwestie:

1.

Biblijne podstawy liturgii uświęcania dnia; starotestamentalne "korzenie" publicznej modlitwy Kościoła; modlitwy Chrystusa i Jego nauki o modlitwie, jak też modlitwy Kościoła w czasach apostolskich i w początkach jego misji na rzecz modlenia się wierzących w Chrystusa.

2.

Wkład Kościoła w powstanie Officium Divinum, w upublicznienie modlitwy w I i II wieku chrześcijaństwa, w powstanie i utrwalanie katedralnej liturgii godzin w IV wieku na Wschodzie i na Zachodzie.

3.

Wpływ wspólnot monastycznych na sposób i intensywność modlenia się Kościoła - chodzić będzie o wspólnoty monastyczne wschodnie i zachodnie (szczególnie miejskie).

4.

Szczególny wkład św. Benedykta z Nursji i jego "Reguły" na kształt liturgii godzin we wczesnym średniowieczu.

5.

Powstanie Brewiarza Rzymskiego i próby jego reformy, inicjowane przez Sobór Trydencki, Benedykta XIV, Piusa X, Piusa XII i Jana XXIII.

6.

Reforma liturgii godzin Soboru Watykańskiego II.

7.

Elementy strukturalne posoborowej liturgii godzin: jutrznia, godzina czytań, modlitwa w ciągu dnia, nieszpory, kompleta.

8.

Teologiczno-duchowy oraz duszpasterski wymiar liturgii godzin po Soborze Watykańskim II.

9.

Studium poszczególnych elementów składowych liturgii godzin: psalmów, pieśni, hymnów, antyfon, czytań biblijnych, patrystycznych i hagiograficznych, responsoriów, Modlitwy Pańskiej, modlitw wstawienniczych oraz modlitw celebransa.

10.

Warunki konieczne do uświęcającego oddziaływania liturgii godzin w życiu wierzących.

11.

Sposób celebracji liturgii godzin dzisiaj i łączenia ich z celebracją Eucharystii lub z poszczególnymi godzinami kanonicznymi

Uwagi:

Choć udział w wykładach jest pozostawiony studentom do woli, to jednak prowadzący zajęcia, ks. prof. Andrzej Żądło, życzy sobie uczestniczenia studentów w wykładzie, aby ułatwili sobie w ten sposób systematyczne i spokojne pogłębianie wiedzy na temat liturgii godzin. Wykładowca przypomni studentom jednocześnie, że udział w ćwiczeniach z kolei jest konieczny, bo będzie wymagał aktywności studentów i będzie sposobem na przestudiowanie dość obszernego zakresu tematyki objętej przewidzianymi na ten semestr zajęciami.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-16 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Budniak
Prowadzący grup: Józef Budniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.