Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia moralna fundamentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-TZ-055
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia moralna fundamentalna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii zaocznej ogólnej - 8 sem.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Ciuła
Prowadzący grup: Grzegorz Ciuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Pełny opis:

Przedmiot dotyczy fundamentów moralności chrześcijańskiej, począwszy od wyjaśnienia pojęcia moralności i zależności między teologia moralną a innymi dyscyplinami naukowymi aż po podstawy antropologii teologicznej, zagadnienie prawa moralnego z uwzględnieniem różnych jego rodzajów, zagadnienie sumienia i grzechu a także dokładną analizę problematyki źródeł moralności chrześcijańskiej oraz czynu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem przeszkód czynu ludzkiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)