Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia moralna życia religijnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-TZ-056
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia moralna życia religijnego
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii zaocznej ogólnej - 8 sem.
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Surmiak
Prowadzący grup: Wojciech Surmiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin ustny na podstawie dostarczonych tez.


Pełny opis:

Plan wykładu:

I. Zagadnienia wstępne

 Teologalny wymiar życia ludzkiego

 Pojęcie cnoty i zasadniczy podział cnót

II. Teologiczna cnota wiary

 Pojęcie wiary (wiary religijnej)

 Wiara w Piśmie św.

 Teologia wiary

 Wiara jako podstawa chrześcijańskiego życia moralnego

 Obowiązki dotyczące wiary

 Wykroczenia przeciw wierze

III. Teologiczna cnota nadziei

 Pojęcie nadziei

 Współczesny kontekst problematyki nadziei (futurologia)

 Nadzieja w Piśmie św.

 Teologia nadziei

 Wykroczenia przeciw nadziei

IV. Teologiczna cnota miłości

 Pojęcie miłości (Analiza etymologiczna; Istota miłości; Biblijno-teologiczna wizja miłości)

 Teologiczna cnota miłości oraz przykazanie miłości

 Miłość Boga (Cechy miłości Bożej; Grzechy przeciw miłości Boga)

 Miłość samego siebie (Biblijno-teologiczne uzasadnienie miłości siebie (motywy miłości siebie); Obowiązki wynikające z miłości siebie; Wykroczenia przeciw miłości siebie)

 Miłość bliźniego (Biblijno-teologiczne określenie miłości bliźniego; Przymioty miłości bliźniego; Praktykowanie miłości bliźniego; Miłosierdzie – uczynki miłosierdzia wobec ciała i duszy; Miłość nieprzyjaciół; Grzechy przeciw miłości bliźniego)

V. Cnota religijności

 Podstawy religijności i kultu (Określenie religijności; Pojęcie kultu; Rodzaje kultu religijnego; Kult świętych)

 Akty cnoty religijności (Modlitwa; Ofiara; Ślubowanie Bogu; Cześć dla Imienia Bożego; Przysięga religijna; Kult Boży dnia świątecznego)

 Grzechy przeciw religijności (Braki w zakresie religijności; Deformacje kultu religijnego)

Uwagi:

Ashley B. M., Żyć prawdą w miłości. Biblijne wprowadzenie do teologii moralnej, Poznań 2008.

Cessario R., Le virtù, Lugano 1994.

Cozzoli M., Etica teologale. Fede – Carità – Speranza, Cinisello Balsamo 2010.

Drożdż A., Człowiek Bogu. Teologia moralna szczegółowa, cz. 1, Tarnów 2000.

Drożdż A., Wiara – nadzieja – miłość. Teologia moralna szczegółowa, Tarnów 1994.

Galván J.M., Sousa Lara D., Scelti in Cristo per essere santi, t. 3 – Morale teologale, Roma 2008.

MacIntyre A., After virtue, London 20073.

Kennedy T., Doers of the Word. Moral Theology for humanity in the third millennium, t. 2 – Light to the nations. Making the life of humanity worthy of the Gospel, Guildford 1996

Olejnik S., Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999.

Sochoń J., Ateizm, Warszawa 2003.

Synowie w Synu. Teologia moralna fundamentalna, Tremblay R., Zamboni S. (red.), Warszawa 2009.

Ślipko T, Zarys etyki szczegółowej, t. 1 – Etyka osobowa, Kraków 2005.

West Ch., Eros i agape. Miłość, która daje szczęście, Kraków 2011.

Wojciechowski M., Etyka Biblii, Kraków 2009.

Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, Lublin 1986.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Surmiak
Prowadzący grup: Wojciech Surmiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM ustalony na podstawie oceny z Egzamin ustnego.


Pełny opis:

Plan wykładu:

I. Zagadnienia wstępne

 Teologalny wymiar życia ludzkiego

 Pojęcie cnoty i zasadniczy podział cnót

II. Teologiczna cnota wiary

 Pojęcie wiary (wiary religijnej)

 Wiara w Piśmie św.

 Teologia wiary

 Wiara jako podstawa chrześcijańskiego życia moralnego

 Obowiązki dotyczące wiary

 Wykroczenia przeciw wierze

III. Teologiczna cnota nadziei

 Pojęcie nadziei

 Współczesny kontekst problematyki nadziei (futurologia)

 Nadzieja w Piśmie św.

 Teologia nadziei

 Wykroczenia przeciw nadziei

IV. Teologiczna cnota miłości

 Pojęcie miłości (Analiza etymologiczna; Istota miłości; Biblijno-teologiczna wizja miłości)

 Teologiczna cnota miłości oraz przykazanie miłości

 Miłość Boga (Cechy miłości Bożej; Grzechy przeciw miłości Boga)

 Miłość samego siebie (Biblijno-teologiczne uzasadnienie miłości siebie (motywy miłości siebie); Obowiązki wynikające z miłości siebie; Wykroczenia przeciw miłości siebie)

 Miłość bliźniego (Biblijno-teologiczne określenie miłości bliźniego; Przymioty miłości bliźniego; Praktykowanie miłości bliźniego; Miłosierdzie – uczynki miłosierdzia wobec ciała i duszy; Miłość nieprzyjaciół; Grzechy przeciw miłości bliźniego)

V. Cnota religijności

 Podstawy religijności i kultu (Określenie religijności; Pojęcie kultu; Rodzaje kultu religijnego; Kult świętych)

 Akty cnoty religijności (Modlitwa; Ofiara; Ślubowanie Bogu; Cześć dla Imienia Bożego; Przysięga religijna; Kult Boży dnia świątecznego)

 Grzechy przeciw religijności (Braki w zakresie religijności; Deformacje kultu religijnego)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)