Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka teologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-TE-S3-DYD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka teologii
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Magisterium z teologii.

Skrócony opis:

Wprowadzenie do struktury pojęciowej dydaktyki ogólnej jako nauki teoretycznej i praktycznej. Podstawy teoretyczne i założenia strategii kształcenia. Konstruowanie modeli procesu nauczania-uczenia się. Cechy i prawidłowości określające przebieg czynności nauczania w akademickim procesie kształcenia.

Pełny opis:

- Wprowadzenie do struktury pojęciowej dydaktyki ogólnej jako nauki teoretycznej

i praktycznej;

- Podstawy teoretyczne i założenia strategii kształcenia;

- Konstruowanie modeli procesu nauczania-uczenia się;

- Cechy i prawidłowości określające przebieg czynności nauczania w akademickim procesie kształcenia;

- Dydaktyka poszczególnych dyscyplin teologicznych;

- Omówienie zagadnień: kongres, sympozjum, wykład (kursoryczny, zakresowy, monograficzny), ćwiczenia, warsztaty, konwersatorium, dyskusja, debata, poster.

Literatura:

Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999.

St. C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię, Wrocław 1994.

Cz. Kupisiewicz. Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 199610.

W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 19984, s. 70.

J. Calhann, Hopkins, Przykłady modeli uczenia się i nauczania, Warszawa 1999.

K. Kruszewski, Kształcenie w szkole wyższej. Podręcznik umiejętności dydaktycznych, Warszawa 1988.

Efekty uczenia się:

ma wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie uprawianej przez siebie dyscypliny teologicznej

posiada umiejętność prezentowania, w sposób zrozumiały, swoich osiągnięć i koncepcji oraz przytaczania właściwych argumentów w dyskusjach naukowych oraz debatach publicznych o różnorodnej tematyce

potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane ze studiowaną dyscypliną naukową, w tym zadania i problemy nietypowe, stosując koncepcyjnie nowe metody, wnoszące wkład do rozwoju wiedzy lub stanowiące nowatorskie rozwiązania o praktycznym zastosowaniu, których poziom oryginalności uzasadnia publikację w recenzowanych wydawnictwach

potrafi wygłosić odczyt/referat naukowy w języku polskim i obcym na konferencji naukowej, potrafi prowadzić dyskusję naukową i czynnie w niej uczestniczyć, potrafi zorganizować i przeprowadzić sesję naukową

potrafi prowadzić zajęcia dydaktyczne różnego typu (wykład, ćwiczenia, konwersatorium, seminarium) jest zdolny do odpowiedzialnego podejmowania zadań społecznych, szczególnie związanych z uprawianiem nauki (np. praca nauczyciela, wykładowcy) oraz uczestnictwa w debacie publicznej

rozumie i odczuwa potrzebę zaangażowania się w kształcenie specjalistów w reprezentowanej dyscyplinie teologicznej

Metody i kryteria oceniania:

- pisemny opis koncepcji dydaktyki studiowanej przez siebie dyscypliny teologicznej (25% oceny),

- kilkuminutowe wystąpienie publiczne z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki (komputer, Internet, e-learning, tablica multimedialna) (25% oceny),

- plan konferencji i poster (25% oceny),

- przeprowadzenie debaty oraz fragment wykładu lub ćwiczeń (25% oceny).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.