Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr z elementami upowszechniania cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-AE-S1-7TEU.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr z elementami upowszechniania cz.1
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Moduł teatr z elementami upowszechniania ma dać studentowi ogólną wiedzę z zakresu teorii i estetyki teatru, historii teatru (i dramatu) powszechnego oraz historii teatru (i dramatu) polskiego

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student jest wprowadzony w podstawowe zagadnienia teatru, jako dziedziny kultury artystycznej i zaznajomiony z metodami jego upowszechniania;

jest zorientowany w stopniu podstawowym w historii teatru powszechnego i teatru polskiego.

Umiejętności:

potrafi sprecyzować i zaprezentować w formie pisemnej i ustnej indywidualny pogląd na temat związany z historią teatru powszechnego i polskiego;

posiada umiejętność analizy utworu dramatycznego i jego konkretyzacji scenicznej, zarówno w perspektywie historycznej,

jak i współczesnej.

Kompetencje społeczne:

jest świadomy roli i wartości teatru w ogólnym systemie komunikacji społecznej i kulturowej;

jest aktywnym uczestnikiem życia teatralnego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Pindór
Prowadzący grup: Mirosława Pindór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji zostały zaliczone pozytywnie i terminowo

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Pindór
Prowadzący grup: Mirosława Pindór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji zostały zaliczone pozytywnie i terminowo

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Pindór
Prowadzący grup: Mirosława Pindór, Ewa Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji zostały zaliczone pozytywnie i terminowo

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Tomaszewska
Prowadzący grup: Ewa Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.