Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do wiedzy o kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-AE-S1-8WOK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Dziadzia
Prowadzący grup: Bogusław Dziadzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Dziadzia
Prowadzący grup: Bogusław Dziadzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych sposobów i form weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji zostały zaliczone pozytywnie (tzn. na ocenę co najmniej dostateczną)

Pełny opis:

Treści poznawcze przedmiotu sprowadzają się do rozpoznania części (podstawowych) zagadnień teoretycznych, koncepcji i stanowisk badawczych w zakresie wiedzy o kulturze. Treści kształcenia koncentrują się na wybranych aspektach dyskursu kulturologicznego, ze szczegól-nym uwzględnieniem charakterystycznych koncepcji i ujęć kultury oraz wybranych elemen-tów teorii kultury ukazywanych w świetle dokonań w obszarze kultury i sztuki oraz ich spo-łecznych znaczeń i konsekwencji.

W zakresie podejmowanej problematyki eksponuje się społeczno-regulacyjne ujęcie kul-tury, jako sfery zasadniczo determinującej i określającej ludzką aktywność. Jako treści szcze-gółowe przedmiot Wprowadzenie do wiedzy o kulturze łączy teoretyczne podstawy analizy pola badań w obszarze i nad obszarem kultury, z wątkami dotyczącymi kontekstów społecz-no-regulacyjnych, wzorów kultury, kwestii wartościowania i (re)dystrybucji, uczestnictwa w kulturze. Treści zajęć integrują elementy tzw. kultury wysokiej z elementami kultury popularnej, masowej i ludowej, ukazując transformację norm kulturowych, funkcji owych norm wraz ze wskazaniem na ich fundamentalne znaczenie dla tworzenia się społecznej rzeczywistości.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Dziadzia
Prowadzący grup: Bogusław Dziadzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych sposobów i form weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji zostały zaliczone pozytywnie (tzn. na ocenę co najmniej dostateczną)

Pełny opis:

Treści poznawcze przedmiotu sprowadzają się do rozpoznania części (podstawowych) zagadnień teoretycznych, koncepcji i stanowisk badawczych w zakresie wiedzy o kulturze. Treści kształcenia koncentrują się na wybranych aspektach dyskursu kulturologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych koncepcji i ujęć kultury oraz wybranych elementów teorii kultury ukazywanych w świetle dokonań w obszarze kultury i sztuki oraz ich społecznych znaczeń i konsekwencji.

W zakresie podejmowanej problematyki eksponuje się społeczno-regulacyjne ujęcie kul-tury, jako sfery zasadniczo determinującej i określającej ludzką aktywność. Jako treści szczegółowe przedmiot Wprowadzenie do wiedzy o kulturze łączy teoretyczne podstawy analizy pola badań w obszarze i nad obszarem kultury, z wątkami dotyczącymi kontekstów społeczno-regulacyjnych, wzorów kultury, kwestii wartościowania i (re)dystrybucji, uczestnictwa w kulturze. Treści zajęć integrują elementy tzw. kultury wysokiej z elementami kultury popularnej, masowej i ludowej, ukazując transformację norm kulturowych, funkcji owych norm wraz ze wskazaniem na ich fundamentalne znaczenie dla tworzenia się społecznej rzeczywistości.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Dziadzia
Prowadzący grup: Bogusław Dziadzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych sposobów i form weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji zostały zaliczone pozytywnie (tzn. na ocenę co najmniej dostateczną)

Pełny opis:

Treści poznawcze przedmiotu sprowadzają się do rozpoznania części (podstawowych) zagadnień teoretycznych, koncepcji i stanowisk badawczych w zakresie wiedzy o kulturze. Treści kształcenia koncentrują się na wybranych aspektach dyskursu kulturologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych koncepcji i ujęć kultury oraz wybranych elementów teorii kultury ukazywanych w świetle dokonań w obszarze kultury i sztuki oraz ich społecznych znaczeń i konsekwencji.

W zakresie podejmowanej problematyki eksponuje się społeczno-regulacyjne ujęcie kul-tury, jako sfery zasadniczo determinującej i określającej ludzką aktywność. Jako treści szczegółowe przedmiot Wprowadzenie do wiedzy o kulturze łączy teoretyczne podstawy analizy pola badań w obszarze i nad obszarem kultury, z wątkami dotyczącymi kontekstów społeczno-regulacyjnych, wzorów kultury, kwestii wartościowania i (re)dystrybucji, uczestnictwa w kulturze. Treści zajęć integrują elementy tzw. kultury wysokiej z elementami kultury popularnej, masowej i ludowej, ukazując transformację norm kulturowych, funkcji owych norm wraz ze wskazaniem na ich fundamentalne znaczenie dla tworzenia się społecznej rzeczywistości.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.