Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-OA-S1-10DS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka specjalna
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Godawa
Prowadzący grup: Szymon Godawa, Anna Wojtas-Rduch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin ustny składający się z trzech wylosowanych pytań. Egzamin odbywa się po zakończeniu zajęć w sesji egzaminacyjnej. Tylko przy pozytywnej ocenie z ćwiczeń.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach tego przedmiotu obejmują Pojęcie i subdyscypliny dydaktyki specjalnej, Miejsce dydaktyki specjalnej w naukach o wychowaniu, Podstawy wiedzy o historycznej ewolucji organizacji i zasad kształcenia specjalnego , Pojęcie i typy specjalnych potrzeb edukacyjnych. Podstawy prawne kształcenia specjalnego, System kształcenia specjalnego i jego formy (segregacyjna, integracyjna, inkluzyjna, indywidualna), Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w Polsce i wybranych krajach europejskich, Zasady kształcenia specjalnego, Proces uczenia się dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Funkcje i zadania nauczyciela w kształceniu specjalnym, Osobowość pedagoga specjalnego, Specjalistyczne wsparcia ucznia niepełnosprawnego w różnych typach placówek, Wybrane problemy integracji i inkluzji, Wybrane uwarunkowania jakości kształcenia, Przestrzeń w organizacji edukacji specjalnej, integracyjnej i inkluzyjnej, Problemy oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Edukacja permanentna, Rodzina ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Rozwiązania dydaktyczne w specjalnym oddziaływaniu dydaktycznym.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Wrona
Prowadzący grup: Anna Wojtas-Rduch, Sylwia Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Student prezentuje usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstaw dydaktyki specjalnej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Wrona
Prowadzący grup: Sebastian Mrózek, Sylwia Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Student prezentuje usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstaw dydaktyki specjalnej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Wrona
Prowadzący grup: Sebastian Mrózek, Graciela Slesaransky-Poe, Sylwia Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Student prezentuje usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstaw dydaktyki specjalnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.