Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PDZ-POW-5PPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy: Przedm. obowiązkowe - 5 sem. pedagogiki, specj. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza /st.I st./
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych problemów związanych z zagadnieniami resocjalizacyjnymi, w różnych środowiskach wychowawczych z uwzględnieniem ich specyfiki i uwarunkowań.

Pełny opis:

Zapoznanie z przedmiotem i zakresem pedagogiki resocjalizacyjnej, z głównymi problemami badawczymi, związkami z innymi naukami społecznymi i pedagogicznymi, zasadami wychowania resocjalizacyjnego, fazami i modelem resocjalizacji. Tematyka zajęć ma skłonić studentów do refleksji i uwrażliwić na zagadnienia związane z niedostosowaniem społecznym, patologią głównie dzieci i młodzieży, a także sytuacjami zagrażającymi nieprzystosowaniu.

Efekty uczenia się:

Student potrafi rozpoznawać symptomy niedostosowania społecznego na tle zmian rozwojowych. Potrafi wypowiadać się na temat determinantów nieprzystosowania społecznego oraz niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie stopnia znajomości treści wykładów, literatury przedmiotu i podstawowych zagadnień związanych z tematem w formie testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.